Handleiding: Isoleren, met oog voor kwetsbare dieren

De laatste jaren neemt de isolatie van huizen een vlucht. Een goede ontwikkeling, want energiebesparing zijn cruciaal in de klimaatcrisis. In ons enthousiasme om ons huis zuiniger te maken gaan we echter nogal eens voorbij aan de mogelijke nevenschade: het verjagen, verstoren of doden van bedreigde en beschermde dieren die ook in ons huis wonen. Vandaar dat de Friese Milieu Federatie en het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân een handleiding met informatie en tips hebben uitgegeven. De handleiding ‘Zo isoleer je natuurvriendelijk’ moet ervoor zorgen dat mensen bij het isoleren meer rekening houden met kwetsbare dieren die in of rond hun huis wonen.

Help de huismus, gierzwaluw en vleermuis

Er zijn in Nederland verschillende diersoorten die steeds zeldzamer worden. Een goed voorbeeld is de huismus waarvan de populatie in veertig jaar tijd meer dan gehalveerd is. Maar ook de gierzwaluw heeft het zwaar. Net als de vleermuis. Diersoorten die ook nu bedreigd worden bij de na-isolatie van onze huizen. Het klinkt gek, maar het is juist fijn om deze dieren rondom je huis te hebben. Ze eten heel veel insecten en de huismus zorgt ook nog voor bestuiving. Het zijn stuk voor stuk nuttige dieren, die een belangrijke schakel vormen in ons ecosysteem. Het is daarom noodzakelijk dat we ze beschermen.

Hoe dan?

De grote overeenkomst van deze kwetsbare dieren is dat ze in en rondom woonhuizen wonen en veelal verjaagd of gedood worden tijdens isolatie- en verduurzamingswerkzaamheden. Voor verschillende natuur- en milieuorganisaties de reden om hier meer aandacht voor te vragen. Met het doel dat woningeneigenaren bewust gemaakt worden van de kwetsbaarheid van deze bedreigde diersoorten in en rondom hun woning. Maar ook om te voorkomen dat deze dieren onbewust worden gedood of verjaagd. Ze bieden daarom de handleiding Zo isoleer je natuurvriendelijk aan, die online gratis is te downloaden.

Bij wet verplicht

Kwetsbare diersoorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen, worden beschermd door de Wet natuurbescherming. Huiseigenaren, maar ook aannemers en isolatiebedrijven, zijn daarom verplicht om zorgvuldig met deze kwetsbare dieren om te gaan zowel voor, tijdens als na de werkzaamheden. Te denken valt aan de manier van isoleren, het natuurvrij maken van het huis voordat er geïsoleerd gaat worden en het zorgen voor vervangende nestplaatsen. Advies vragen aan een ecoloog is belangrijk en volgens de milieuorganisaties altijd de allerbeste keuze. Via het Netwerk Groene Bureaus vindt u een adviesbureau bij u in de buurt.

Handleiding met informatie en tips

Veel woningeigenaren zijn zich niet bewust van hun medebewoners en hoe kwetsbaar en belangrijk deze diersoorten zijn. Ze gaan snel aan de slag met isoleren en realiseren zich niet dat ze onbedoeld onherstelbare schade toebrengen aan de natuur. De gratis handleiding geeft informatie en tips om dit te voorkomen. Hiermee hopen de milieuorganisaties een steentje te kunnen bijdragen aan een betere wereld voor mens én dier.