Bijenflinterlint Littenseradiel-Leeuwarden 21,5 km

Project

Het BijenFlinterLint (BFL) verbindt de voormalige dorpen van Littenseradiel met Leeuwarden sinds 1 januari 2018 op een kleurrijke en symbolische manier om zo de biodiversiteit én ‘Mienskip’ te bevorderen. Het uitrollen van het BijenFlinterLint is nog altijd gaande en wordt momenteel uitgebreid met een insectennetwerk.

Schoolkinderen zijn druk bezig met zaadjes planten voor het BijenFlinterLint.

De gemeente en diverse boerderijen faciliteren door onder andere grond te leveren, eventueel te frezen en zaaiklaar te maken én door hier en daar markeerpalen te plaatsen. Het BFL ontwerpt en plaatst hier informatieborden voor. Er is overleg over het maai- en hekkelbeleid en de uitvoering hiervan.

Met de hulp van 525 basisschoolkinderen is onderhand zo’n 50 km bermen ingezaaid. Ook krijgen alle kinderen een bij- en vlinderles door kunstenaar en imker Pieter Torensma. Op scholen wordt een presentatie gehouden waarom er gezaaid wordt. Daarna lopen de kinderen door de zandbak waar ze leren hoe er gezaaid wordt en vertrekken ze lopend of fietsend naar de locatie waar alle perken zijn.

Adopteer één meter BijenFlinterLint

Met het project ‘Adopteer één meter BijenFlinterLint zijn we een actie gestart waarbij we overal zakjes bloemenzaad uitdelen en waar we burgers uitnodigen om meters bloemenlint te adopteren. De dorpsbelangen hebben ons financieel geholpen en staan juridisch garant voor ons burgerinitiatief.
In Techum is een strook van 800m2 met bloemen ingezaaid tussen de Stadstuin van Raoul en het groene speelveld. De namen van leerlingen stonden nog lange tijd bij hun perkje en met trots laten ze aan ouders en grootouders ‘hun bloemen’ zien.

Bijenambassadeur in elk dorp

Het burgerinitiatief BFL&EBB (BijenFlinterLint en Ecologisch Berm Beheer) heeft een bijenambassadeur in elk dorp. Met z’n tienen kunnen we flexibel en snel werken. Ons motto is dan ook: ‘Zaai mensen, Zaai!’ Verder onderhouden we de bermen en zaaien we hier en daar opnieuw in. Er is altijd plek om meer bermen in te zaaien. We nodigen dan ook meer Leeuwarder scholen uit om zich aan te sluiten. De kinderen vinden het fantastisch om te doen en het is spannend om met zand bloemenzaad te zaaien waarbij je geduld moet oefenen voordat er iets te zien is. Als de bloemen in bloei staan geeft dat een écht wauw-effect!

Insectennetwerk

Recentelijk is het bijenflinterlint uitgebreid met een insectennetwerk. Een negental boerderijen stellen een stukje grond beschikbaar wat beplant kan worden met fruitbomen en laagblijvende struiken met eetbare bessen. Het idee is geënt op de voormalige boerenhoven die zichzelf supporten. De boerderijen zijn zodanig uitgezocht dat ze in driehoeken met elkaar staan en de bijenflinterlinten en het ecologisch bermbeheer verbinden deze driehoeken met elkaar. Verder worden de randen van akkers en weilanden zoveel mogelijk natuurvriendelijk ingericht met een bloem- en kruidrijke beplanting. Uitgangspunt van het Insectennetwerk is om zwakke plekken in de huidige verbindingen voor insecten te verbeteren en op die manier een dekkend fijnmazig insectennetwerk te creëren.

Doe mee!

Zelf kun je meedoen op verschillende manieren:

  • Je kunt één meter (meer mag natuurlijk ook) bloemenlint adopteren.
  • Je kunt meedoen met ‘Zaai mensen, Zaai!’ om je eigen tuin ook insectvriendelijk te maken.
  • Je kunt in je dorp of je wijk een lezing organiseren over bijen en vlinders én de biodiversiteit.

We komen graag naar je toe! Kijk voor meer informatie op de website van het BijenFlinterLint.