Eco-rail

Project

In het verleden liep vanuit Leeuwarden een spoorlijn naar Dokkum. Dit werd ook wel het Dokkumer Lokaaltje genoemd. Tegenwoordig is de spoorlijn voor een groot gedeelte opgeruimd, maar wat er van over is, is een stuk woeste natuur. Een aantal jaren geleden is er een wandelpad aangelegd met behoud van alles wat kruipt en groeit. De wijkpanels en wijkverenigingen van het Valeriuskwartier en Westeinde, Milieuplatform Leeuwarden en de gemeente Leeuwarden hebben gezamenlijk bedacht om de monumentale, recreatieve en ecologische waarden zo te combineren dat er op alle vlakken meerwaarde ontstaat. Milieuplatform Leeuwarden is nog wel bij het initiatief betrokken, maar is geen drijvende kracht meer. De wijkpanels geven het initiatief nu vorm.