Ransuilen worden geholpen door het plaatsen van nestmanden

De ransuil heeft het moeilijk in Nederland. Om de ransuilen te ondersteunen, heeft de gemeente Leeuwarden een flink aantal nestmanden gekocht. De nestmanden bieden de ransuil een plek om te broeden. Op 15 december plaatste wethouder Evert Stellingwerf de eerste mand.

Over de ransuil

De ransuil komt voor in bijna heel Europa. De ransuil is ongeveer zo groot als een kraai en heeft opvallende oranje ogen. Sinds midden jaren 70 zijn er steeds minder ransuilen in Nederland. Daarom staat de ransuil op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Ransuilen zijn zelf niet goed in het bouwen van nesten. Ze gebruiken daarom de oude nesten van andere vogels.

De ransuil helpen

Om de ransuilen te ondersteunen, heeft de gemeente Leeuwarden een groot aantal nestmanden gekocht. Deze worden dit jaar en volgend jaar op passende plekken in de gemeente geplaatst.

Advies van een ecoloog heeft geholpen om de juiste plekken te bepalen. De meeste manden worden opgehangen in bomen in de openbare ruimte. De nestmanden worden in de gaten gehouden. De ransuilen worden geteld en er wordt bekeken hoeveel ze gebruik maken van de manden.