16 nieuwe bomen voor Waagplein

Woensdagochtend 29 september presenteerde de gemeente het concept ontwerp voor het vergroenen van het Waagplein. Er stond een proefopstelling waarbij palen aangaven waar bomen komen te staan. Bij de bijeenkomst in de Waag waren ondernemers, de marktmanager, en het wijkpanel aanwezig. De bomen gaan we combineren met de functies die het Waagplein al heeft (markt, horeca, winkels en verblijfplaats voor bezoekers).

Bovenaanzicht van maquette met nieuwe situatie
De groene bomen staan al op de Nieuwestad. De gele bomen maken deel uit van het concept ontwerp van het Waagplein.

Stedenbouwkundige Jos van Langen lichtte het concept ontwerp toe voor het vergroenen van de rechterkant van het Waagplein. Hij heeft zich laten inspireren door pleinen uit Utrecht en Den Haag met vergelijkbare functies en grootte als het Waagplein. Alle aanwezigen waren enthousiast over het ontwerp.

Waarom is het toevoegen van bomen op het Waagplein zo belangrijk?
De afgelopen 100 jaar is het met 27% vaker en harder gaan regenen in Nederland. Daarnaast warmt de aarde op. In de uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie zijn de kansen, risicogebieden en actiepunten in kaart gebracht. Het Waagplein is een gebied in de binnenstad met veel verharding en een groot risico op hittestress. Daarom is het nodig om meer schaduwplaatsen te maken. Door bomen toe te voegen aan het straatbeeld creëren we schaduw en koelte in de zomer. Ook zijn bomen belangrijk voor een goede opvang en buffering van regenwater. En we willen van het Waagplein ook een aantrekkelijke verblijfslocatie maken voor inwoners en bezoekers. Dit kan weer kansen voor de lokale ondernemers met zich meebrengen.

Na de inhoudelijke toelichting op het plan werd buiten de proefopstelling doorgelopen en konden ondernemers vragen stellen.

Voorlopige planning

  • Najaar 2021: informatiebijeenkomst met omwonenden van het Waagplein
  • Begin 2022: definitief ontwerp klaar
  • Zomer 2022: Bosk – cultureel evenement met “wandelende” bomen door de stad
  • Najaar 2022: Aanplant van de bomen op het Waagplein