Wat doet de gemeente

Klimaataanpassing

Met elkaar Leeuwarden toekomstbestendig maken

Wateroverlast, hevige regenbuien, hittestress in stedelijk gebied, en meer periodes van droogte. We ondernemen stappen om de gemeente aan te passen op het veranderende klimaat. Dit heet klimaatadaptatie.

5 tot 10 graden warmer in de stad

Weet je hoeveel hoger de temperatuur in een stad kan zijn ten opzichte van het platteland? Soms wel 10 graden hoger! Dat ligt voor een groot deel aan de grote hoeveelheid steen in een stad (huizen, straten, daken). Dat houdt veel warmte vast. Groene planten, struiken en bomen geven juist verkoeling door schaduw en het verdampen van water. Naast water vasthouden, helpt groen ook bij het afvoeren van water bij een hevige regenval.

Hittestresskaart van de binnenstad van Leeuwarden

Meer ruimte voor waterberging en afvoer

We gaan waterberging en waterafvoer rondom gebieden waar wateroverlast is realiseren, om zo te voorkomen dat er water in of tegen panden komt te staan en daarmee schade te beperken. In totaal gaat dit om 65.000 m3, in ongeveer 75 projecten.

Stedelijk gebied verkoelen

We realiseren van groen en schaduw rondom 50 warme gebieden om zo koele plekken te realiseren en de kans op hittestress te verkleinen. Bijvoorbeeld op het Waagplein.

Onderzoek naar de gevolgen van droogte

Onderzoek naar de effecten en risico’s van droogte in de gebouwde omgeving van Leeuwarden heeft aangetoond dat de effecten van droogte op de infrastructuur, woningen en groen beperkt zijn. We blijven de ontwikkelingen rondom dit onderwerp volgen. Daarnaast onderzoeken we wat het is gevolg van droogte op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en de gevolgen voor de grondwaterstanden bij het op grote schaal aanplanten van bomen om schaduw en verdamping te realiseren. In het landelijk gebied rondom de stad, waaronder nadrukkelijk de Veenweiden, zijn de gevolgen van verdroging veel groter. In het landelijk gebied werken het Wetterskip en de provincie aan een klimaatadaptieve inrichting.

Openbare ruimte klimaatbestendig maken

We zijn als gemeente verantwoordelijk voor een klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte in de gebouwde omgeving. We werken daarin samen met de Provincie en Wetterskip Fryslân. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de Friese klimaatatlas.

Dit kan de gemeente niet alleen

Het grootste deel van de percelen in de gemeente is niet van de gemeente zelf, maar in eigendom van particulieren en bedrijven. Help het klimaat daarom een handje. Bijvoorbeeld met een regenton in je tuin, veel planten en plaats een groen dak.
Voor deze maatregelen kun je ook subsidie krijgen. Ook als je een bedrijf bent in de gemeente Leeuwarden.

Hoe klimaatbestendig is jouw wijk?

Klik op de onderstaande link en lees meer over de kansen en knelpunten van klimaatadaptatie in jouw dorp, stad of wijk.