Wat doet de gemeente

Biodiversiteitsherstel

Ruimte voor mens en dier

Hoe meer verschillende dieren- en plantensoorten er leven, hoe beter de natuur in balans is.

We hebben elkaar nodig

De ene soort kan namelijk niet zonder de andere. Zonder brandnetels geen eten voor rupsen, zonder rupsen geen eten voor vogels. Zonder bloemen geen nectar voor insecten, zonder insecten geen vruchten. De grote verscheidenheid aan planten en dieren en de manier waarop ze de natuur in evenwicht houden, noemen we biodiversiteit.

75%

van de geteelde gewassen is afhankelijk van bijen en andere ‘bestuivers’ voor de voortplanting.

Wat doet de gemeente?

Om de biodiversiteit binnen de gemeente te bewaren én te verbeteren, neemt de gemeente Leeuwarden maatregelen en stimuleert zij initiatieven die bijdragen aan biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het maaibeleid aan te passen, variatie aan te brengen in de soorten bomen, planten en bloemen die we planten en verbinding creëren van het ene groene gebied naar het andere.

In de video uitleg waarom biodiversiteit zo belangrijk is.

Help jij een handje mee?

Er zijn allerlei projecten in de gemeente waarin inwoners, scholen en bedrijven de natuur een handje helpen. Weten welke er bij jou in de buurt zijn? Kijk dan op de projectenkaart.