Wat doet de gemeente

Biodiversiteitsherstel: Natuerlik Ljouwert 2050

Ruimte voor mens en dier

Hoe meer verschillende dieren- en plantensoorten er leven, hoe beter de natuur in balans is.

We hebben elkaar nodig

Wist je dat 75% van de geteelde gewassen afhankelijk is van bijen en andere ‘bestuivers’?

De ene soort (ook de mens) kan niet zonder de andere. Zonder brandnetels geen eten voor rupsen, zonder rupsen geen eten voor vogels. Zonder bloemen geen nectar voor insecten, zonder insecten geen vruchten. De grote verscheidenheid aan planten en dieren en de manier waarop ze de natuur in evenwicht houden, noemen we biodiversiteit.

Wat doet de gemeente?

Om de biodiversiteit binnen de gemeente te bewaren én te verbeteren, neemt de gemeente Leeuwarden maatregelen en stimuleert zij initiatieven die bijdragen aan biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het maaibeleid aan te passen, variatie aan te brengen in de soorten bomen, planten en bloemen die we planten en verbinding creëren van het ene groene gebied naar het andere.

We willen als gemeente de biodiversiteit versterken, maar hoe? 
Als gemeente willen wij graag de biodiversiteit versterken. Maar er zijn zoveel maatregelen die we kunnen nemen en zoveel soorten die we kunnen ondersteunen. Welke maatregel is de beste: en waar in onze gemeente is die het meest effectief? 

Het landschap als onderlegger 
Om tot een antwoord te kunnen komen moeten we goed kijken naar ons landschap. Hoe ziet ons landschap eruit? Waar stroomt het water langs en waar liggen de vruchtbare landbouwgronden? Waar liggen de dorpen en de dijken? Want juist het landschap bepaalt welke soorten – welke medebewoners, zoals insekten, vogels en reptielen kunnen floreren. Gelukkig hebben we dankzij onze landschapsbiografie ons landschap goed in kaart. 

Natuerlik Ljouwert 2050: zo kunnen wij onze biodiversiteit én ons landschap versterken? 

Wat betekent ons landschap voor de biodiversiteit? Welke aspecten van het landschap moeten we in ere laten of versterken om te zorgen dat onze medebewoners kunnen floreren? Die vraag is prachtig uitgewerkt in de visie Naturlik Ljouwert 2050. De visie is ontwikkeld door landschapsarchitect Peter de Ruyter, Atelier des Hollants en bureau Altenburgh en Wymenga in opdracht van de gemeente Leeuwarden.

De visie deelt te gemeente in verschillende gebiedstypen en kijkt naar eigenschappen van het landschap zoals water en bodem. Voor elk gebiedstype beschrijft de visie welke eigenschappen belangrijk zijn voor de lokale medebewoners. 

Natuerlik Ljouwert 2050 sluit aan bij de provinciebrede visie Natuerlik Fryslân 2050. Dat is heel belangrijk, want dieren en insecten letten niet op gemeentegrenzen. 

  • Hoe gebruiken wij Natuerlik Ljouwert 2050? 
    Wij gebruiken de visie als inspiratiebron: als we een wijk inrichten of een beheerplan maken, dan pakken we de visie erbij: in welk landschap zitten willen we aan de slag? Welke medebewoners kunnen we ondersteunen? Hoe kunnen we dat het beste doen? 
  • Hoe kun jij Natuerlik Ljouwert 2050 gebruiken? 
    Maar ook jij kunt de visie gebruiken! Hoewel de visie vooral ingaat op het landschap zijn sommige maatregelen ook best toepasbaar op kleinere schaal. Misschien heb je een balkon of een tuin? Bekijk eens in welke gebiedstype je woont en welke maatregel jij misschien zou kunnen nemen om je lokale medebewoners een handje te helpen! 

Help jij een handje mee?

Er zijn allerlei projecten in de gemeente waarin inwoners, scholen en bedrijven de natuur een handje helpen. Weten welke er bij jou in de buurt zijn? Kijk dan op de projectenkaart.