Wat doet de gemeente

Dieren

Ruimte voor mens en dier

Veel dieren in het wild kunnen we niet missen. Ze bestuiven planten, verspreiden zaden, houden onze omgeving schoon en kunnen insectenplagen helpen voorkomen. Ze helpen ons, maar kunnen ook overlast geven.

We hebben elkaar nodig

De ene soort kan namelijk niet zonder de andere. Zonder brandnetels geen eten voor rupsen, zonder rupsen geen eten voor vogels. Zonder bloemen geen nectar voor insecten, zonder insecten geen vruchten. De grote verscheidenheid aan planten en dieren en de manier waarop ze de natuur in evenwicht houden, noemen we biodiversiteit.

Overlast

Overlast op gemeentegrond kunt u melden. Ieder voorjaar ontvangen wij veel meldingen. Bij ernstige overlast proberen wij deze zoveel als mogelijk af te handelen.