Ik zie een berenklauw, waar moet ik dit melden?

Berenklauw op eigen grond?

  • De gemeente bestrijdt geen invasieve exoten op particulier terrein, hiervoor kunt u geen melding maken bij de gemeente Leeuwarden.

Invasieve exoot op gemeentegrond?

Wanneer u een invasieve exoot, zoals de berenklauw, aantreft op gemeentegrond, kunt u dit melden.

Op dit moment worden er vier methoden gebruikt door de gemeente om de berenklauw te bestrijden: maaien, uitsteken, begrazing door schapen en de kop er uit halen. Per locatie bepalen we wat de beste manier is.