Waarom hebben jullie de bomen aan de Wirdumerdijk en zaailand zo drastisch gesnoeid?

De platanen aan de Wirdumerdijk en Zaailand worden worden eens per 3-5 jaar gesnoeid. Dit noemen wij kandelaberen. Deze plantanen wortelen erg oppervlakkig omdat ze niet veel ondergrondse ruimte hebben. Dit komt door alle kabels en leidingen. We willen deze bomen graag behouden. Daarom worden ze periodiek zo zwaar gesnoeid. Het doel ervan is om de windvang van de kroon te beperken. Doordat ze niet zo diep en breed kunnen wortelen is er anders het risico dat ze los komen te staan als ze door een te grote boomkroon veel wind vangen en bewegen.