Waarom worden er bomen in het broedseizoen gesnoeid?

De gemeente beheert ca. 62.000 bomen (bossen niet meegeteld) waarvan ongeveer 75% snoei nodig heeft om de veiligheid en kwaliteit op niveau te houden. Om aan die opgave te kunnen voldoen is het nodig om het hele jaar door te snoeien.

Als er nesten of beschermde soorten in de bomen zitten worden deze (en eventueel omliggende) exemplaren overgeslagen. De werkzaamheden worden dan op een ander moment of op een ander manier opgepakt.