Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor Friesland?

Om antwoord op deze vraag te geven hebben verschillende Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân een strategie en de Friese Klimaatatlas opgesteld. Deze kan ook gebruikt worden door projectontwikkelaars, natuurorganisaties en andere partijen. Zo is de strategie tot stand gekomen.

De Klimaatatlas brengt in beeld wat er gaat veranderen in onze leefomgeving en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. De atlas draagt geen oplossingen aan maar geeft een indicatie van de effecten van de klimaatverandering en extreme weersituaties op Friesland.