Grote insectenhotels geplaatst

Op de rotonde bij het Kalverdijkje in Leeuwarden heeft gemeente Leeuwarden twee enorme insectenhotels geplaatst. De insectenhotels zijn gemaakt van oude kabelhaspels en natuurlijke afvalproducten, zoals boomstammen, snoeiafval en verschillende soorten steen met holle ruimtes.

Plaatsing van het hotel op de rotonde

Een dergelijk hotel biedt onmisbare bescherming, nestgelegenheid en overwinterplek aan tal van insecten. Insecten die op hun beurt onmisbaar zijn voor andere dieren- en planten en daarmee ook voor ons mensen.

Belangrijk voor alles en iedereen

Insecten zijn afvalopruimers, ze bestuiven bloemen en zorgen daarmee voor vrucht- en zaadvorming, ze zijn een voedselbron voor talloze andere dieren en ze vertellen ons veel over de kwaliteit van onze leefomgeving. Helaas is het korte antwoord daarop: slecht. Alarmerende onderzoeken hebben de afgelopen jaren aangetoond dat zowel de hoeveelheid soorten als de aantallen per insectensoort drastisch zijn afgenomen. Bestrijdingsmiddelen, klimaatverandering, verstening en versnippering van hun leefomgeving, het speelt allemaal een rol. Om de insecten te helpen, zijn overal initiatieven ontstaan. Ook de gemeente Leeuwarden wil meehelpen aan het verbeteren van de leefomgeving. Voor insecten, voor allerlei andere dieren en planten en daarmee voor ons allemaal. De twee nieuwe grote insectenhotels op de rotonde is één van de vele acties binnen de gemeente om de biodiversiteit te ondersteunen en te vergroten.

Zelf aan de slag?

De insecten een handje helpen, dat kunnen we eigenlijk allemaal. Door bloemen te planten of zaaien in je tuin of op je balkon te zetten. Door tegels te wippen en te vervangen door groen. Door een insectenhotel te plaatsen. Door een rommelig hoekje in je tuin te maken, waar allerlei beestjes zich in kunnen verstoppen. Wil je in of met je buurt iets doen voor insecten? Start een bewonersinitiatief en ga aan de slag!