Grou is 37 geveltuintjes rijker

Op zaterdag 15 mei hebben enthousiaste bewoners bij 37 woningen in De Baai een geveltuintje aangelegd. Deze fleurige actie was een initiatief van vrijwilligersorganisatie Grou2030. In 4 straten zijn in totaal 363 tegels verdwenen en vervangen door groen.

Stratenmakers van gemeente Leeuwarden zorgden dat er piekfijne geveltuinen kwamen en voerden het straatzand af. De bewoners vulden de nieuwe geveltuinen met tuinaarde en plantten zelf de nieuwe struiken en bloemen. Vrijwilliger Hinke: “It wie fantastysk om te dwaan, écht meielkoar. Dit soe samar es mear opsmitte kinne as allinnich grien”.

De wijk wordt met deze aanpassing een stuk groener en ook beter ingesteld op plensbuien of grote periodes van droogte en hitte. Vrijwilligers van Grou2030 zijn de initiatiefnemers; zij gingen langs de deuren en polsten de belangstelling voor zo’n groene strook langs de voorgevel. De belangstelling bleek groot: bijna drie kwart van alle adressen gaf zich op. Bewoner Joeri: ”Toen ze aan de deur kwamen was ik meteen enthousiast. Het was hier altijd wat kaal, nu geeft het een heel ander beeld in de straat. Leuk om dit zo met alle buren te doen.”

Bewoners van De Baai vullen geveltuintjes met bloemen en struiken.

De hovenier van Grou2030 heeft soms geholpen bij de keuze van een passende plantensoort. Dick Jonker: “Net alle planten kinne oeral like goed groeie. De kar moat oanpast wêze oan skaad, wyn of just oan waarmte.” Met dat advies waren ook buren Chris en Mattheus erg blij. Zij waren zaterdag druk bezig om voor henzelf en de andere buren van het rijtje, een geveltuintje op het noorden aan te leggen. Chris vertelt ”We hebben met de buren samen om tafel gezeten om de beplanting uit te kiezen. We wilden graag dezelfde planten in ons rijtje tuintjes, voor een mooie eenheid.” Op advies van de hovenier werden dit hulststruiken en nog wat klaprozen. Mattheus vind dat het er meteen al beter uitziet: ” Dit is ook een beetje een looproute vanaf het centrum. Het lijkt nu gelijk anders, veel minder steen. Vanuit het dorp komen er ook hele positieve reacties op deze actie”.

Grou2030 trakteerde de aanwezige vrijwilligers en bewoners op lekkere oranjekoekstukjes met koffie/ thee. In een praatje bedankte Enny van der Wiel van Grou230 in de eerste plaats de bewoners voor hun deelname. Gemeente Leeuwarden kreeg ook veel lof voor hun supersnelle actie en buurtvriendelijke hulp. De gemeente is blij met het Grouster initiatief dat zo perfect aansluit bij het nieuwe klimaatadaptief beleid van Leeuwarden. Ook draagt het bij aan de competitie “NK-Tegelwippen”, een landelijke wedstrijd tussen gemeenten om zoveel mogelijk groen aan te brengen in stenige buurten. Uiteraard hopen zowel de bewoners in Grou als de gemeente Leeuwarden dat goed voorbeeld goed doet volgen.