Hoe klimaatbestendigis jouw buurt?

Hoe staat jouw wijk er voor?

De komende jaren nemen de periodes met hitte, droogte en flinke regenbuien toe. Hoe staat jouw wijk ervoor? Klik op de onderstaande link en lees meer over de kansen en knelpunten in jouw dorp of wijk.  

Wat doet de gemeente?

Om Leeuwarden klimaatbestendig te maken zijn er 131 locaties die de gemeente gaat aanpassen. Bij nieuwbouw, herinrichting en bij grootschalig onderhoud houden we rekening met klimaatadaptatie, zodat er geen nieuwe knelpunten bij komen.

De komende jaren ligt de focus van de gemeente op deze 3 doelen:

  • 65.000 m3 waterberging realiseren rondom gebieden waar wateroverlast is: Waterberging is het tijdelijk opvangen van (regen)water in de bodem, sloten, beekjes, plassen, etc. Het gaat om 21 hectare aan ‘knelpunten’ en dit is 1% van het stedelijk gebied van Leeuwarden.
  • Temperatuur in de stad omlaag: We willen de temperatuur in de stad in de zomer omlaag brengen door 10% extra schaduw te creëren op grote warme (versteende) oppervlakken. En we willen schaduweilanden van meerdere bomen aanleggen rondom kwetsbare functies zoals sportfaciliteiten, scholen en zorgcentra.
  • Meer inzicht in gevolgen van droogte: We willen meer inzicht krijgen in de gevolgen van droogte in bebouwd gebied. Bijvoorbeeld de verzakking van grond, de gevolgen van een lager waterpeil of mogelijke schade aan houten funderingen van huizen.

Wat doet de Provincie?

Klimaatverandering stopt niet buiten de grenzen van onze gemeente. We werken samen met andere gemeenten en het Wetterskip Fryslân. De provincie heeft hiervoor een klimaatatlas gemaakt.    

Wat doe jij?

Wist je dat de gemeente Leeuwarden van maar 30% van de grond in de gemeente eigenaar is? Daarom proberen we alle inwoners, woningcorporaties en ondernemers te helpen om ook hun eigen grond te verduurzamen. Bijvoorbeeld met een groen dak, een regentonnenactie of de inzet van de Tegeltaxi. Wat doe jij om jouw buurt of dorp klimaatbestendiger te maken? Laat het ons weten via groenleeft@leeuwarden.nl.