Ontwerp voor groener Waagplein

Wij werken aan een groene binnenstad. Om hittestress tegen te gaan worden er komend najaar 12 bomen geplant op het Waagplein. Deze impressie laat zien hoe het er uit kan komen te zien. Op 28 februari geeft de gemeente een toelichting op het plan in de Raadszaal aan omwonenden en geïnteresseerden.

Waagplein afbeelding van de oude situatie
Waagplein impressie van de nieuwe situatie (herfstbeeld). Dit impressiebeeld is nog niet het definitieve ontwerp.

Welke bomen worden geplant?

Op het plein komt een scharlaken eik, lindebomen en schijnacacia’s. Het Waagplein is een versteende plek en wordt op verschillende manieren gebruikt. Daar is rekening mee gehouden bij de keuze van de soort boom en de locatie waar de boom kan staan. We planten verschillende soorten, omdat deze dan maximaal bijdragen aan de biodiversiteit (bijen, vlinders en vogels) op het plein en beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Deze bomen stellen weinig eisen aan de grond, hebben een prachtige herfstverkleuring (zie impressiebeeld) en zijn bestand tegen:

  • Strooizout
  • Droogte
  • Luchtverontreiniging
  • Hitte
  • Bestrating
Doorsnede van het ontwerp
Perspectief tekening

16 bomen in oorspronkelijk plan

“In het oorspronkelijke plan was er plaats voor 16 bomen. Maar we hebben er toch voor gekozen om er een rij tussenuit te halen, zodat alle bomen genoeg ruimte krijgen om goed te groeien. Op deze manier zorgen de bomen voor schaduw en verkoeling in de zomer, maar wordt het niet te donker”, aldus stedenbouwkundige Jos van Langen.     

Bewonersbijeenkomsten op 28 februari

Voor omwonenden en geïnteresseerden organiseerde de gemeente op 28 februari een bijpraatmoment en was er gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerp. De feedback uit deze bijeenkomst wordt gebruikt om het plan verder af te maken. Vorig najaar was er een bijeenkomst waar ondernemers bijgepraat werden over het plan.

Heeft u nog een aanvullende vraag over het ontwerp? Stel deze dan via de email groenplan-waagplein@leeuwarden.nl.