Bosk fan Pylkwier en Wiarda Plantage

Project

Bosk fan Pylkwier en Wiarda Plantage

De twee gebieden, Het Bosk van Pylkwier en de Wyardaplantage, liggen ten zuidoosten van Leeuwarden, tussen de Drachtsterweg, het van Harinxmakanaal en de N31. Het Bosk van Pylkwier (oostelijk deel) beslaat circa 50 ha en de Wyardaplantage (westelijk deel) beslaat circa 6 ha. Het algemene beeld van de natuurwaarden is dat deze nog niet zo hoog zijn, dit komt door dat het jong bos betreft.