De Groote Wielen

Project

De Groote Wielen

De Groote Wielen (Fries en officieel: Grutte Wielen) is een Natura 2000-gebied in de provincie Friesland, aangewezen op 14 maart 2011, en gelegen in de gemeenten Leeuwarden en Tietjerksteradeel, ten noordoosten van de stad Leeuwarden. In het gebied is de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn van toepassing.
Het is 609 hectare groot en bestaat uit een aantal deelgebieden, grotendeels beheerd door It Fryske Gea. In het gebied bevinden zich, naast graslanden en moerassen, de onderling verbonden plassen Groote Wielen (Grutte Wielen), Houtwielen (Houtwiel), Sierdswiel en het stroomgebied van het voormalig riviertje De Rijd (De Ryd).