De Hofkerij in Hempens-Teerns

Project

Toen een groot nieuwbouwproject in het dorp niet doorging, wilde de gemeente het stuk land met bos bebouwen. De dorpsbewoners hadden echter andere plannen en zo begon de Hofkerij.

De Hofkerij is een landschaps-project bestaande uit een fruitboomgaard met 50 oude Friese en vergeten rassen: appels, peren, pruimen maar ook bessen en noten. In de fruitgaard is een bijenstal geplaatst en een zwaluwwand met vleermuiskelder langs de oever van de Nauwe Greuns. De werkgroep Hofkerij houdt zich ook bezig met de naastgelegen oude terp, een archeologische vindplaats. Uit onderzoek blijkt dat de terp al sinds de 8ste eeuw bewoond was. Tijdens opgravingen zijn er verschillende oude kruiken gevonden. Om dit unieke landschap kracht bij te zetten heeft kunstenaar Gerlof Hamersma 3 grote kruiken ontworpen en hier geplaatst. Deze kunstenaar is ook betrokken geweest bij het kunst project Kij, een landschapsproject midden in de beide dorpen waar op de oude terp met lindebomen en het naastgelegen lagere deel de roodbonte koe graast, een oud fries ras. Ook deze weilanden, waar het oude slotenpatroon duidelijk zichtbaar is, zijn waardevolle groene plekken voor het dorp.

Boomgaard van de Hofkerij.

Met de viering van het 100 jarig bestaan van Doarpsbelang hebben de dorpsbewoners hun kijk op de toekomst vastgelegd in een Tijdscapsule. Deze Tijdscapsule is begraven op de archeologische vindplaats naast de fruitgaard. Welgeteld 100 voetstappen leiden naar de Tijdscapsule die over 25 jaar opgegraven zal worden. Aan de rand van de waterkant is een amfitheater gebouwd, zodat het dorp met muziek en theater regelmatig opgeluisterd kan worden.

Voor meer informatie neem contact op met Pieter de Boer (06-25207148) wonende op Hiddemastate de naastgelegen oude en nog bewoonde terp.