De Hoftuinen in de wijk Achter de Hoven

Project

In de wijk Achter de Hoven zijn veel verschillende eetbare planten waar iedereen gebruik van kan maken. Vrijwilligers onderhouden deze initiatieven onder de naam van de Hoftuinen. De Hoftuinen kan altijd wel vrijwilligers gebruiken bij de activiteiten die we in de wijk uitvoeren. Als je hier aan mee wilt werken mail dan naar dehoftuinen.leeuwarden@gmail.com.

Fruitpluktuin Vegelinplein

Op het plein bij de Vegelinstraat is een pluktuin gerealiseerd op initiatief van buurtbewoners. In de pluktuin zijn verschillende soorten groenten en fruit aanwezig. De tuin is aangelegd door buurtbewoners en wordt ook door hen onderhouden. Iedereen mag gebruik maken van deze tuin.

Fruitpluktuin ‘t Conimexveldje

Door de natte bodem van het veldje zeggen bewoners dat men er alleen maar rijstkan verbouwen. Hierdoor heet het in de volksmond ook wel het ‘Conimexveldje’. Op het Conimexveldje zijn vele fruit- en notenbomen geplant, waaronder appel-, kersen- en pruimenbomen. Langs de rand zijn bessenstruiken geplant en er is een plukwand met eetbaar groen gerealiseerd. Ook is er een Marijke Meu-boom geplant bij het Conimexveldje. Daarnaast kun je ook van al het groen en eetbaars genieten; er zijn een tafel en twee bankjes van stormhout geplaatst.

Fruitschoolplein CSG Comenius

Op het schoolplein van de Christelijke Scholengemeenschap Comenius zijn 15 fruitbomen en 150 bessenstruiken geplant. Bij Mariënburgpad is langs het hek van de school een dertigtal mini-kiwistruiken geplaatst, die ervoor zorgen dat het hek in de toekomst dichtgroeit. Dit project is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de Christelijke Scholengemeenschap Comenius en Coöperatie de Hoftuinen.

Knoops Parrepaadsje

Coöperatie de Hoftuinen heeft langs het Mariënburgpad meerdere perenbomen aangeplant. De oogst van de perenbomen is voor de omwonenden. Er is bij de aanplanting een afwisseling gemaakt tussen sierperenbomen en eetbare perenbomen.

Knoop’s appelpaadsje

Langs de Potmarge zijn op diverse plekken appelbomen aangeplant. Enkele van deze bomen stammen nog uit de tijd dat het gebied nog vele moestuinen kende. Coöperatie de Hoftuinen doet het beheer van deze appelbomen in samenwerking met de gemeente Leeuwarden.

Marijke Meu’s appelpaadsje

In 2016 zijn er op het terrein van de Watercampus door Coöperatie de Hoftuinen 12 appelbomen aangeplant langs het looppad van de Watercampus naar de carports. Het zijn zeer oude appelbomen van diverse rassen.

Bijenlint Casolitherkrite

Door een samenwerking tussen Coöperatie de Hoftuinen en ProRail, is in het spoorvak tussen de twee spoorwegovergangen aan de Oostergoweg en de Pieter Stuyvesantweg een bijenlint aangelegd. Hierdoor wordt rondom de spoorzone ruimte gecreëerd voor insecten en wordt de bijenpopulatie gestimuleerd. ProRail heeft ook een bijenkast beschikbaar gesteld. Dit bijenlint versterkt het Leeuwarder bijenlint van 23,3 km.

De Spoartún

Bij spoorovergang Achter de Hoven is door buurtbewoners, in samenwerking met Coöperatie de Hoftuinen, een kleine spoortuin aangelegd met vlinderstruiken. Deze struiken trekken vlinders en insecten aan door hun heerlijk geurende bloemen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit en het kleurrijke aangezicht van de wijk en de gemeente.

Wetterbar

In de wijk Achter de Hoven is de Watercampus gevestigd. In 2015 en 2016 zijn er honderden fruit- en notenbomen geplant en eetbare bessenstruiken om zodoende het gebied te vergroenen. Daarnaast zijn er eetbare water- en oeverplanten geplant. In 2016 is er een sawa en drie waterbakken gerealiseerd waar experimentele kweek van eetbare watergroenten in kan plaatsvinden. Dit project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden en Coöperatie de Hoftuinen, Nordwin College, Hogeschool van Hall Larenstein, Rabobank en het Leeuwarder Ondernemersfonds. De Wetterbar wordt gebruikt voor bijeenkomsten in de wijk.

Krûdentúntjes

In de wijk Achter de Hoven zijn zes kruidenbakken gerealiseerd. Deze publieke kruidentuintjes worden voor en door bewoners onderhouden. Iedereen mag ervan plukken.

Herman’s Knoopkar

Sibe Jan Kramer (wijkgenoot en vormgever) heeft in 2016 een fruitkar ontworpen en gemaakt voor Coöperatie de Hoftuinen. Met deze bakfiets, gebaseerd op de ouderwetse groente- en fruitkarren, kan de Hoftuinen haar producten aanbieden op de markten en voor gebruik in de wijk. Inspiratie haalde Sibe Jan onder andere uit de boeken van J.H. Knoop, de tuinman van Maria Louise van Hessen-Kassel. In Leeuwarden was Knoop verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de tuinen van Mariënburg.

Boomspiegels

De wijk Achter de Hoven was de eerste wijk waar bewoners een boomspiegel konden adopteren van de gemeente Leeuwarden. Inmiddels zijn er in de wijk tientallen boomspiegels geadopteerd door bewoners. Deze bewoners onderhouden zelf hun boomspiegel.

De kansenkas

In samenwerking met Zienn (opvang en ondersteuning) en Coöperatie de Hoftuinen is er in 2015 een kas aangeschaft waar bewoners van Zienn eetbare planten kunnen kweken (locatie de Marene). Deze kas is geschonken aan Zienn door Coöperatie de Hoftuinen. Daarnaast zijn er enkele fruitbomen geplant op het terrein van Zienn.

Waterbeleefroute

Er is een beleefroute gemaakt door diverse elektrakasten om te toveren tot ware kunstwerkjes met als thema water, onderwater leven en eetbaar groen. De route verbindt de projecten in de wijk Achter de Hoven en de Watercampus. Dit project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden, het Leeuwarder Ondernemersfonds, Stichting Graffiti Platform Leeuwarden en Coöperatie de Hoftuinen.