De tuinen van Heechterp – Schieringen

Project

Bloemenpluktuin

Het initiatief voor de bloemenpluktuin is afkomstig van het wijkpanel en is opgezet om de wijk op te fleuren en om de bewoners de mogelijkheid te geven om bloemen te plukken. Ook is het nu geen poepveldje, maar vind je er een zee van bloemen! Waar het wijkpanel eerst de gedachte had om te werken met regels, zijn ze daar nu vanaf gestapt, en dat werkt eigenlijk heel goed. In de bloempluktuin kan men alleen bloemen en grassen plukken.

Buurttuin Heechterp-Schieringen

De gezonde buurttuin was opgericht in 2012 en gevestigd op gemeentelijke grond met een woonbestemming. Zolang er niet gebouwd werd, kon er door een aantal tuinders getuinierd worden. De gezonde buurttuin was in de wijk een heel groot succes. Verantwoordelijkheid voor algemeen beheer en beleid ligt bij de tuindersvereniging en dagelijks contact gaat via een contactpersoon van die vereniging. De buurttuin is verplaatst naar een terrein ten zuiden van de bestaande tuin.

Fruitbomenlaan bij Kalverdijkje

In oktober 2017 zijn langs het wandelpad bij de sportvelden acht oude hoogstam-fruitbomen geplaatst. Zij zijn vanuit Noord-Holland hier heen getransporteerd en met de oude wortelkluit geplaatst. Het Wijkpanel zal in 2018 samen met vrijwilligers proberen de bomen aan te laten slaan (twee walnoten, twee Renette-moesappels, een Sterappel en drie handappels (Jonagold, Transparant Yellow en Cox).

Fruitpluktuin Heechterp

In de Fruitpluktuin Heechterp stonden tot 2017 allerlei fruitstruiken waar de bewoners gratis van mochten plukken. In samenwerking met Nordwin College zijn er braamstruiken, framboosstruiken, en bessenstruiken geplaatst. De fruitpluktuin was omheind door een kastanje hekwerk. Evenals als de buurttuin zal ook de fruitpluktuin worden verplaatst naar het zuiden.

Permacultuur Schieringerweg

Op het terreintje naast de Schieringerweg 177 vind je een buurttuin, waar de bewoners fruitbomen, een kruidenslinger en struiken hebben geplant. Ook is er een boomstronk van een omgewaaide eik
geplaatst op het terrein, waar zwammen op worden gekweekt. De bedoeling is om de tuin nog uit te breiden, onder het motto: “De buurttuin komt naar je toe!”