Dorpstuin Alde Leie

Project

Sinds de herindeling van Leeuwarderadeel en Leeuwarden is de gemeente Leeuwarden een groot aantal dorpen rijker. Eén daarvan is Alde Leie. Als je daar goed zoekt, vind je in dit dorp een verstopt stukje grond. Dit wordt al heel wat jaren gebruikt voor landbouw, waaronder aardappelen, maar er is ook ruimte voor kleinschalige moestuintjes. Zoals het een echt dorp betaamt, werd het ploegen in overleg door een boer gedaan.

Voorheen waren er geen concrete afspraken met het dorp voor de landbouw die er plaatsvindt, maar de herindeling was een goede reden om de handen ineen te slaan en een mooi ontwerp te maken voor een ecologische tuin. Aldus geschiedde. Er wordt bijvoorbeeld meer structuur aangebracht, zoals hoge punten en lagere punten, om fluctuatie in de waterhuishouding ruimte te geven. De bewoners van Alde Leie zorgen vervolgens zelf voor financiering, onderhoud en aanleg.