Eco-hopen

Project

Wat ruim 6 jaar geleden startte als een experiment van Jan Wester, is nu een prachtig voorbeeld van een circulaire economie. ‘Alles wat we nu afvoeren aan groenafval willen we teruggeven aan de natuur’, aldus Jan. ‘Door het hergebruiken van takken, stobben, zand, puin en bijvoorbeeld bladeren stimuleren we de biodiversiteit. Na verloop van tijd vind je er vlinders, bijen, spinnen, hommels, muggen, krekels, pissebedden, maar ook diverse vogelsoorten.

De eerste ecobult legde Jan aan nabij zijn huis, in een berm. Dat was in 2014. In 2017 deed Ecobureau Merula onderzoek en het blijkt dat in drie jaar tijd maar liefst 57 verschillende dieren en planten in de ecobult leven.

Er komt een fietspad van Warten naar Grou, drie kilometer lang. De sloot die er ligt wordt verplaatst. Dat betekent dat de huidige sloot gedempt moet worden. Jan: ‘Op dit moment  wordt onderzocht of we van de sloot een omgekeerde ecobult kunnen maken. Ofwel een ecokuil. Je vult de sloot met groenafval, puin en zand. We hebben een proefsloot gemaakt om te kijken naar de effecten en die zijn, net als de andere ecobulten, positief.’

Inmiddels zijn er bulten aangelegd in Camminghaburen, nabij Goutum, in Swichum en Idaard. Jan: ‘Het liefst wil ik door de hele gemeente, in ieder dorp en in de stad, ecobulten aanleggen. Met het afval uit dat gebied. Dan hoeven we het ook niet af te voeren. Dit is ons natuurlijk kapitaal. En het is innovatief. Als we de natuur meer haar gang laten gaan, ontstaat er prachtig nieuw leven.’

Lees ook meer over de nieuwe ecobult in Camminghaburen