Jelsumer Bos

Project

Jelsumer Bos

Het Jelsumer Bos bevindt zich ten noordwesten van de plaats Jelsum en ten oosten van de Brédyk (N357). Het bosgebied wordt doorsneden door het fietspad dat loopt tussen Leeuwarden en Stiens. Aan de zuidwestzijde bevindt zich Vliegbasis Leeuwarden waardoor het Jelsumer Bos binnen de aanvliegroute ligt. Ten oosten en zuiden grenzen enkele bedrijfspanden en woonhuizen op enkele meters aan de bospercelen.
Het bos te Hijum ligt ten noordwesten van de plaats Hijum en ten zuiden van de Hijumer Feart. Ten oosten grenzen enkele woonhuizen op enkele meters aan de bospercelen. Zowel het Jelsumer Bos als het bos te Hijum zijn omstreeks het jaar 2000 aangeplant. Het doel van de aanleg van het bos was om een dorpsbos te creëren, met voornamelijk een recreatieve functie.