Leeuwarder Bijenlint (>23,2 km ) Reduzum-Miedum

Project

Het Leeuwarden Bijenlint loopt vanaf Reduzum, Wytgaard en Wirdum langs De Swette, vervolgens langs Goutum, Aldlan, Wielenpolle, Huizum-Dorp, Achter de Hoven, Heechterp-Schieringen, Lekkum en Miedum. Marijke de Bie wilde Leeuwarden in 2013 opnemen in het Fries Elstedenbijenlint, zodat de zuidkant kon aansluiten op de gemeente Littenseradiel en de noordkant op de gemeente Tytsjerksteradiel. De route loopt langs De Oerfloed, waar ook een bijenstal is gevestigd. Ook de bijenstal in de Potmargezone bij het Nordwin College ligt aan de route.

Het bijenlint is in feite een goede biotoop voor bijen in een aaneengesloten reeks van bermen en plantsoenen. Door verschraling van de bermen, het afvoeren van het maaisel en een gevarieerd maairegiem wordt een rijke biodiversiteit gecreƫerd met veel bloemen. Elke strook levert zijn eigen biodiversiteit met bloemen, vogels, bijen en vlinders. Er worden ook excursies gehouden langs het Bijenlint. Het lint is inmiddels opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur Leeuwarden.