Leeuwarder (voedsel) Bos

Project

Het Leeuwarder bos is begin jaren 1990 aangeplant. Wat begon als een weiland met een paar kleine boompjes, is nu uitgegroeid naar een bos met natuurwaarden. De Gemeente Leeuwarden heeft verschillende maatregelen genomen om de diversiteit te vergroten. Vanaf februari 2012 is, in samenwerking met het Natuurmuseum Fryslân, begonnen met het tellen van de vogels, zoogdieren, insecten en waterdieren die leven in het bos. Tot nu toe zijn er al meer dan 2600 soorten gevonden in het Leeuwarder bos.

Voedselbos

Het Leeuwarder Voedselbos is een aaneengesloten stuk grond van ongeveer 2 hectare in het Leeuwarder Bos. Voor de komende 80 jaar zal dit een bos blijven vanwege het CO2-contract. Dit maakt het mogelijk om bomen aan te planten die langere tijd nodig hebben om hun vruchten en noten te leveren. In voedselbossen worden principes van de natuurlijke bossen landbouw gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. Een voedselbos is een zelfonderhoudend en voorzienend ecosysteem, dat is ontworpen en aangeplant door mensen. Het Leeuwarder Voedselbos heeft mede als doel om medewerkers van de gemeente Leeuwarden en met name bewoners van Leeuwarden te inspireren en te adviseren bij de aanleg van zoveel mogelijk eetbare landschappen in de stad Leeuwarden en omgeving.

In maart 2016 is er Fase 1 en in mei 2017 is Fase 2 voor het grootste gedeelte gerealiseerd. Afsluitende aanplant vond plaats in het najaar van 2017. Het duurt vier tot vijf jaar totdat het voedselbos substantiële oogst gaat leveren. Stichting Voedselbossen Noord Nederland, met initiatiefnemer Anastasia Limareva als voorzitter, ontfermt zich over de voortgang en beheer van het project. Ook biedt de Stichting diensten bij het advies, het ontwerp en de projectleiding van voedselbossen in drie Noordelijke provincies. In de toekomst worden jaarlijkse vrijwilligersdagen georganiseerd om het nodige beheer van het voedselbos uit te voeren. Een ander bijzonder moment is dat Voedselbos Leeuwarder Bos genomineerd werd voor Anita Andriessen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit in Friesland en geëindigd op plek 3.