Moestuin Netwerkcentrum Oud-Oost

Project

Sinds eind 2021 zijn er achter het Netwerkcentrum De Klomp moestuinen aangelegd. We stellen deze beschikbaar voor bewoners uit de wijk die daar belangstelling voor hebben. Op dit moment wordt daar door ongeveer 8 bewoners gebruik van gemaakt en er wordt druk gewerkt om in de loop van de komende maanden een goede en gezonde opbrengst te hebben.

Kijk voor de meest actuele situatie op onze website www.netwerkcentrumleeuwarden.nl.