Nationaal Park De Alde Feanen

Project

Nationaal Park De Alde Feanen

Nationaal Park De Alde Feanen (betekenis: “De Oude Venen”, Fries: Nasjonaal Park De Alde Feanen) is een nationaal park in de provincie Friesland, gelegen rondom het dorp Eernewoude. Het nationaal park heeft een oppervlakte van bijna 4.000 ha. Het is een “natuurgebied met een rijke historie, een gebied ook van internationale betekenis. Vergelijkbare gebieden zijn buiten Nederland niet veel te vinden.” Het is het grootste aaneengesloten natuurgebied op het vasteland van de provincie Friesland. De Alde Feanen bestaat uit een gevarieerd laagveenmoeras met meren, veenplassen, petgaten, trilvenen, rietlanden, dotterbloemhooilanden en moerasbossen. Op 26 april 2006 werd het gebied door toenmalig minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit officieel aangewezen als twintigste en laatste nationaal park van Nederland.