Oase yn Wergea

Project

Een uitgebreid ontwerp van leerlingen van OBS De Twamêster, Plaatselijk Belang en gemeente Leeuwarden is in 2016 gemaakt voor het groene ‘High Tech Talent Plein’. Hier is onder andere aandacht voor sport en bewegen, natuur en duurzaamheid en educatie en spel. Ontwerper Henk Pleiter heeft de plannen uitgewerkt en in zijn beplantingsplan veel fruitbomen en insecten lokkende beplanting gebruikt. Inmiddels is het plan gerealiseerd, en is er van alles te vinden. Zo zijn er onder andere een vlindernatuurtuin, hagen en hoogstamfruitbomen, moestuin, waterval en beekje, warmtemuur en liggrasveld. De aanleg van de tuin was met name een coproductie van het dorp, de school en de ontwerper Henk Pleiter. Het beheer van de tuin doet de hovenier zoveel mogelijk in samenwerking met de kinderen van de school.