Pyramidelint tussen Warten en Grou

Project

Vanaf 1 maart wordt over een lengte van vijf kilometer een Pyramidelint gemaakt. Ofwel: een ecohoop, verdiept in het landschap. Van natuurlijk afval zoals takken, stobben, bladeren en houtsnippers, wordt een ecologisch verbindend lint gemaakt. Goed voor de biodiversiteit en een goed voorbeeld van circulair.

‘Dichte’ sloot

Tussen Warten en Grou is een nieuw fietspad aangelegd. De sloot rechts van de weg is gedempt en naast het fietspad is een nieuwe sloot gegraven. De gedempte sloot, wat nu dus de middenberm is, wordt weer opengetrokken en wordt een ‘dichte’ sloot’. Dat wil zeggen, onderin komt een laag water en daar bovenop komt een ‘bouwwerk’ van al het verzamelde, natuurlijke afval.

Omgekeerde ecohoop

Doordat de gedempte sloot wordt uitgegraven wordt de ecohoop grotendeels ondergronds aangelegd. Het is als het ware een omgekeerde ecohoop en zal ongeveer een halve meter boven de grond uitsteken. Er worden niveauverschillen gecreëerd door staand en liggend hout. Naast het gebruik van natuurlijk afval worden ook kruiden- en bloemenmengsels gezaaid. Met name het deel wat boven het maaiveld uitsteekt. Dit om een kleurrijk accent aan te brengen zodat het Pyramidelint een mooie blikvanger wordt. Aan weerszijden van de ecohoop wordt een netheidsstrook aangelegd.

Uniek in Nederland

Jan Wester heeft dit samen met Geert Draaistra (Adviseur Planontwikkeling) ontwikkeld. Deze lopende encyclopedieën zitten boordevol ideeën. Ze zijn daarom blij dat het project van start gaat. ‘We hebben al met succes wat kleinere ecohopen gecreëerd in de gemeente de afgelopen jaren, maar deze is wel van ongekende grootte.’ De heren zijn daarom positief over de effecten die het op onze flora en fauna zal hebben. Geert: ‘Het is in Nederland vrij uniek en nog niet eerder toegepast om op deze wijze organische materialen te verwerken en terug in de kringloop te brengen.’

Biodiverse leefomgeving

De weg tussen Warten en Grou wordt een biodiverse leefomgeving die het hele jaar waardevol voor planten en dieren kan zijn. Het trekt een diversiteit aan insecten en dieren zoals padden, salamanders, pissebedden. Uit onderzoek blijkt dat met name roofinsecten aanwezig zijn in de ecohopen. De aanwezigheid van roofinsecten geeft tegelijkertijd aan dat er een grote variatie aan beschikbaar voedsel is. Ook kunnen roofinsecten plaagsoorten onderdrukken.

Stabiel bouwwerk

Waarom de naam Pyramidelint? Daarvoor halen we de betekenis van een Pyramide even aan: Een Pyramide is een stabiel bouwwerk, vernuftig en vaak onbekend hoe het technisch gebouwd is. Ook laat onderzoek zien dat er bekende, maar ook vaak verborgen ruimtes in de Pyramide aanwezig zijn. In een voedselpiramide, ofwel: eten en gegeten worden, leven organische stoffen en organismen met elkaar, maar zijn tegelijkertijd ook afhankelijk van elkaar.

Aantrekkelijk woongebied

Het Pyramidelint heeft beide in zich en biedt volop mogelijkheden om een gevarieerd en aantrekkelijk woongebied te creëren voor verschillende planten en dieren. De natuurlijke vormen, de gebruikte materialen en plantengroei versterken de samenhang. Doordat de ecohoop in een voormalige sloot wordt gecreëerd ontstaat de mogelijkheid om ondergronds het water te bufferen. Door de aanwezige holtes vindt het regenwater zijn weg en tegelijkertijd kan het organisch materiaal het water vasthouden.

Af en toe maaien

Het beheer van de ecohopen bestaat voornamelijk uit het in standhouden van de verschillende biotopen. ‘We laten de natuur haar gang gaan en zullen af en toe maaien. De materialen die uit het beheer weer vrijkomen worden waar mogelijk weer verwerkt in het lint’, aldus Jan.

Ieder dorp of wijk een ecohoop

Groenafval is geen eigenlijk geen afval maar een grondstof. ‘Voorheen brachten we het weg naar de vercomposteerder, nu gaan we er zelf mee aan de slag.’ Als het aan Jan ligt komt in elke wijk/dorp een dergelijke ecohoop of -berm. ‘We hebben geen land, wel bermen. Het zou mooi zijn als we het groen uit de wijken niet hoeven af te voeren, maar direct in dezelfde omgeving weer kunnen gebruiken.’