Rengerspark

Project

Rengerspark

In 1902 werd door Mr. Wilco Julius van Welderen baron Rengers en diens echtgenote C.T. Baronnesse van Welderen Rengers-Looxma een perceel grond aan de gemeente Leeuwarden aangeboden met de bedoeling op dat terrein een wandelgebied aan te leggen. Dit aanbod werd door de gemeente aangenomen. Tuinarchitect Hendrik Copijn maakte in 1904 het ontwerp. In april 1906 werd het park in gebruik genomen.