Buitencentrum Leeuwarder Bos – Rustpunt

Project

Op initiatief van de Stichting Natuurlijk Leeuwarder Bos is in 2021 de accommodatie voor het Rustpunt en Buitencentrum in het Leeuwarder Bos gerealiseerd. De accommodatie is ingepast in de natuurlijke omgeving. De accommodatie bevindt zich aan de oostzijde van het Leeuwarder Bos nabij de woonwijk Havankpark en ca 200 meter westelijk van de Dokkumer Ee.

Rustpunt

Het is een ontmoetingsplek in een natuurlijke omgeving met de mogelijkheid om, door middel van zelfbediening, een kleine consumptie te nuttigen. Toiletbezoek is mogelijk. In het Rustpunt is een fiets servicepunt en er is een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

Activiteiten Buitencentrum

Mooi uitzicht vanaf de bloemenweide bij het Rustpunt- Buitencentrum.

Bij en in het Buitencentrum vinden kleinschalige buitenactiviteiten plaats zoals kanoverhuur, wandel-excursies, lezingen, workshops, wildplukwandelingen, buitenspelen en –sporten, voor jong (‘de Ipad-generatie het bos in’) en oud. Het Buitencentrum kan worden gehuurd door ondernemingen en particulieren.

Over het Leeuwarder bos

Inmiddels is het bos uitgegroeid tot een 140 hectare groot bos met ca. 50.000 loofbomen. Er is een soortenrijke flora en fauna ontwikkeld. Behalve ten behoeve van recreatie vervult het ook een functie voor de natuur, het landschap en de houtproductie. Direct ten noorden van het bos bevindt zich het open terpenlandschap met verschillende states en stinsen. Het Leeuwarder Bos bevindt zich op ca 3 km (fietsafstand) van het historische centrum van de stad.

Het bos is opgesplitst in drie verschillende gebieden. De westelijke zone is het deel met een landgoedkarakter. Dit bos ligt op het hoogste deel van het gebied. De centrale zone is een open zone met water en grasvegetaties en ligt op het laagste gedeelte van het gebied. Het oostelijke deel is het ‘productiebos’. Dit deel bestaat voornamelijk uit snelgroeiende boomsoorten maar wordt de laatste jaren mede door de zware storm in 2013 van ‘productiebos’ omgevormd naar een ‘natuurbos’ met duurzamere boomsoorten.

De stichting richtte de afgelopen jaren de omgeving van het Rustpunt – Buitencentrum natuurlijker en biodiverser in, bij voorbeeld door in nauw overleg met de gemeente ruim duizend struiken en bomen te planten. De Stichting legde verder een kajakroute met natuurvriendelijke oevers met verbredingen. Ook zijn nieuwe, afwisselender wandelpaden aangebracht.

Meer informatie over het buitencentrum vind je op hun Facebookpagina.