Stadstuin Techum

Project

Techum biedt een bijzondere combinatie van oud en nieuw. Het buurtschap in de Zuidlanden is vernoemd naar de oude boerderij die je verwelkomt wanneer je Techum in komt rijden. Raoul van Klaveren neemt de dagelijkse werkzaamheden voor zijn rekening, samen met vrijwilligers. Raoul wil de lokale teelt van groenten en bloemen op biologische basis op gang brengen.

Help mee!

Vrijwilligers kunnen bijdragen aan de tuin, naar vermogen. Er wordt geen productie verwacht, en dat maakt de tuin bij uitstek geschikt voor sociale projecten. Zo zijn er schooltuintjes gerealiseerd, zijn er oogsten huttenbouwmiddagen voor kinderen. Omdat de tuin nog maar kort bestaat, kunnen er nog veel ideeën worden uitgevoerd. Dus wie bij wil dragen, ideeën heeft of vrijwilligerswerk wil doen, kan contact opnemen via het netwerkcentrum Oud-Oost.

Over de tuin

Op de tuin staat een kas van 10 x 18 meter, waar veel binnen gewerkt kan worden (voorzaaien, kleine werkplaats). Daar worden ook tomaten en pepers geteeld. Deze worden onder andere gebruikt door de Snackbar ‘By it ald djip’. Naast de groenten staan er ook veel bloemen op de tuin. Dat maakt de tuin tot een feestje om te bezoeken, maar ook om te werken. Het is een heerlijke plek om vrijwilligerswerk te doen.

De tuin werkt samen met het netwerkcentrum Oud-Oost, en levert onbespoten groentes aan de inloopmaaltijd daar. De werkplaats, die aan het netwerkcentrum is verbonden, helpt met het maaien van gras en reparaties. Ook kan de tuin gebruik maken van materiaal dat opgeslagen ligt bij de werkplaats. Daarmee helpt de tuin bij de reïntegratie van mensen die werkzaam zijn bij de werkplaats. Dat past ook bij het doel van de tuin: een ontmoetingsplaats en een plek waar mensen met elkaar in contact kunnen komen.

Geen winstoogmerk, maar contact tussen mensen mogelijk maken

De tuin heeft geen winstoogmerk, maar wil de gelegenheid scheppen om mensen met elkaar te verbinden. Daarmee wordt er een begin gemaakt van een soort buurthuis in de wijk. Bloemen zijn te koop voor een klein bedrag, groenten voor normale winkelprijzen. Alle opbrengsten worden weer geïnvesteerd in de tuin. Het wijkpanel steunt de tuin en ook mensen uit de wijk doen mee: er is een groep bewoners, die de tuin mee onderhoudt.

Activiteiten:

  • Er is een goede samenwerking met de werkgroep jeugd in Techum. Zo was er afgelopen jaar gedurende de zomervakantie 6 weken huttenbouw op het terrein.
  • Verder hadden 30 kinderen uit de wijk een eigen moestuintje, waar ze het hele proces van planten, zaaien, onderhoud en oogsten geleerd hebben.
  • Ook bestaat er nu een werkgroep tuin, met een rechtstreeks contact naar het wijkpanel.
  • Verder doet de tuin mee aan het project ‘Ontmoeten en meedoen’.