Tiny Forest Bilgaard

Project

De Tiny Forest is in 2019 aangelegd op het schoolplein op de slooplocatie van de oude school. Er was veel wateroverlast, want onder het zand met opgebrachte grond lag een oude zeekleilaag. Door deze laag bleef het water staan en was het in natte tijden een waterplas. Door deze laag te doorbreken en er organische stof aan toe te voegen werd het gebied een spons in plaats van een waterplas. In de droge zomer van 2020 bleef de jonge aanplant goed in leven. Ondanks de droogte groeide het Tiny Forest met een meter. De school en het wijkpanel Bilgaard spreken met elkaar af wie het onderhoud doet.

Een Tiny Forest is een inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Er zijn zo’n 25 verschillende soorten bomen geplant. Dicht op elkaar, want dat hoort bij de Tiny Forest-methode. Het zorgt ervoor dat de bomen snel zullen groeien en er over 10 jaar al een volwassen bos staat. Het Tiny Forest wordt een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Ook zorgt het minibos voor meer biodiversiteit in de wijk en gaat het hittestress en wateroverlast tegen. Bij het bosje komt een buitenlokaal waar de leerlingen les kunnen krijgen over de natuur en dat ze ook kunnen gebruiken voor reken- en taallessen. Kinderen worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger en moeten het bosje ook mede onderhouden.