Tiny Forest ‘De twee vlinders’ Grou

Project

De leerlingenraden van cbs Nijdjip en obs De Twa Fisken hebben naast de scholen in de grasstrook aan de Tjallinga hun eigen kleine bos gecreeerd: Tiny Forest ‘De twee vlinders’. Het terrein lag naast de beide basisscholen en was aangelegd als grasveld. Het gras op het veldje groeide bijzonder slecht en verkleurde in de zomer al gauw naar geel en herstelde slecht. De grond was zeer arm aan organische stof. De Tiny Forest in 2020 heeft het bodem en het waterbergende vermogen van de grond sterk verbeterd. Ook de naastgelegen nieuwe aanplant van laanbomen heeft geprofiteerd van de verbeterde bodemomstandigheden. Vrijwilligers van vrijwilligersorganisatie Grou 2030 werken samen aan het onderhoud. 

Een Tiny Forest is een inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Er zijn zo’n 25 verschillende soorten bomen geplant. Dicht op elkaar, want dat hoort bij de Tiny Forest-methode. Het zorgt ervoor dat de bomen snel zullen groeien en er over 10 jaar al een volwassen bos staat. Het Tiny Forest wordt een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Ook zorgt het minibos voor meer biodiversiteit in de wijk en gaat het hittestress en wateroverlast tegen. Bij het bosje komt een buitenlokaal waar de leerlingen les kunnen krijgen over de natuur en dat ze ook kunnen gebruiken voor reken- en taallessen. Kinderen worden opgeleid tot Tiny Forest Ranger en moeten het bosje ook mede onderhouden.