Vogelwerkgroep Hollanderwijk zet zich al 16 jaar in voor stadsvogels

Project

Behoud en stimuleren van de aanwezigheid van stadsvogels in de Hollanderwijk

In 2007 had woningcorporatie Elkien het plan om bij dakvernieuwing vogelschroot te plaatsen. Antoon Groenewoud (inmiddels 87 jaar) kwam in actie. Vogelschroot is immers bedoeld om huismussen en gierzwaluwen de toegang tot daken te belemmeren. En dat terwijl huismussen het al zo moeilijk hebben en de aanwezigheid van vogels juist een verrijking van het leefklimaat in de buurt is. Zijn actie leidde tot de oprichting van de Vogelwerkgroep Hollanderwijk. De groep, bestaande uit zo’n 4 buurtbewoners, is een werkgroep van de Buurtverenging en krijgt van daaruit ook financiële middelen.

Doel

Doel van de Vogelwerkgroep is het behoud en stimuleren van de aanwezigheid van stadsvogels in de Hollanderwijk: een kleine wijk met rond 280 woningen en relatief weinig groen. Er zijn nestkasten voor kool- en pimpelmezen en andere vogels in de wijk opgehangen en daarnaast kommen (kunstnesten) voor huiszwaluwen. Vandaag de dag kunnen huiszwaluwen vrijwel geen modder of klei meer vinden om zelf nesten te bouwen in een stadse omgeving. Kunstnesten bieden dan uitkomst.

Nestkasten en kommen

Kinderen uit de wijk worden benaderd met de vraag of ze belangstelling hebben om mee te doen aan de activiteiten van de werkgroep. Als dat zo is worden ze gelinkt aan een nestkastje in de wijk met de vraag om dat tijdens het broedseizoen in de gaten te houden. Na het broedseizoen wordt met de kinderen de inhoud van de kastjes bekeken. Per jaar doen ongeveer 12 buurtkinderen hieraan mee. Jaarlijks wordt ongeveer de helft van de totaal 30 mezenkasten en 40 huiszwaluwkommen bezet. De zwaluwtil die de werkgroep in 2015 bij het buurthuis heeft geplaatst is helaas nog niet gebruikt door de huiszwaluwen. De aantallen mezen en huiszwaluwen zijn over de jaren nagenoeg stabiel, maar het aantal huismussen is, net als op veel andere plekken flink afgenomen.

Buurtbewoners betrekken

Om meer buurtbewoners bij het geheel te betrekken worden er jaarlijks aanvullende activiteiten georganiseerd. Twee activiteiten voor kinderen bijvoorbeeld een excursie naar een natuurgebied onder leiding van een gids of een bezoek aan het natuurmuseum. Twee activiteiten voor alle buurtbewoners bijvoorbeeld een excursie, een fietstochtje of een boottochtje over de Potmarge. En een jaarlijkse lezing waar meestal rond de 40 buurtbewoners op afkomen. De afgelopen jaren gingen de lezingen bijvoorbeeld over vogelherkenning en over roofvogels en uilen.

Samenwerking tijdens vernieuwing en isolatie daken

Op dit moment worden de daken van de woningen in de Hollanderwijk vernieuwd en geïsoleerd door bouwbedrijf Lont in opdracht van Elkien (de geplande verbouwing van 2007 is toen niet doorgegaan vanwege de monumentale status van de wijk). In de aanloop naar de vernieuwing is veel overleg geweest met Lont en de door hen ingeschakelde ecologen. Inzet was om de verstoring van vogels tijdens de werkzaamheden zo minimaal mogelijk te maken en zoveel mogelijk nestplaatsen voor huismussen, huiszwaluwen en gierzwaluwen te behouden dan wel nieuw te creëren op plekken die het meest kansrijk zijn.

De werkgroep is erg tevreden over het overleg en samenwerking met Lont. Aanbevelingen worden serieus genomen en veel verzoeken worden ingewilligd. Als de vernieuwing aan de daken is voltooid zal Lont 45 permanente gierzwaluwkasten in de wijk hebben aangebracht.