Volkstuinen Leeuwarder Huurdersvereniging van Nutstuinen

Project

Een vereniging met meerdere volkstuinen verspreid binnen de gemeente waar jong en oud, man en/of vrouw hun groenten, fruit of bloemen jaar in jaar uit met veel plezier verbouwen. De sociale contacten
op de complexen zijn een belangrijk deel van het tuinieren. Aan de diverse gewassen die verbouwd worden, zowel inheems als uitheems, is te zien dat de samenstelling van de leden vele nationaliteiten kent.

Alle actuele informatie over de volkstuinen vindt u op de website van de Leeuwarder Huurdersvereniging van Nutstuinen.

Volkstuincomplex Jelsumerbinnenpad

Deze volkstuinen behoren tot de oudere volkstuinen in de stad, waar je tuintjes van 50 m2 kunt huren. De tuinen liggen besloten tussen het Leeuwarder Bos en de wijk Bilgaard.

Volkstuincomplex Troelstraweg

Dit terrein is landelijk gelegen. Doordat hier geen bebouwing aanwezig is en in directe omgeving geen bomen zijn heeft het terrein een open karakter. Er zijn 51 perceeltjes tuin.

Volkstuincomplex Vierhuisterweg

Dit complex is een geliefde locatie in het Leeuwarder Bos. Juist doordat de tuin relatief klein is zijn de onderlinge contacten tussen de tuiniers groot en is er sprake van een sterke sociale cohesie. Juist ook door de vele nationaliteiten hier en de diversiteit aan producten vindt een soort ‘muli culti’ kruisbestuiving plaats. Nieuwe leden worden wegwijs gemaakt op de tuin en ervaringen worden uitgewisseld aan de stamtafel. Bijzonder is dat de vrouwelijke tuiniers hier de overhand hebben.

Volkstuinencomplex Pollepaed Snakkerburen

Dit complex is het oudste van Leeuwarden en ligt ten noorden Snakkerburen aan de Dokkumer Ee. Recent is het hele complex heringericht. Bijzonder aan dit terrein is dat de samenstelling van de leden bestaat uit verschillende nationaliteiten, dat zich vervolgens weer uit in de diversiteit aan producten. De tuin bevat zowel inheemse als uitheemse gewassen.

Volkstuincomplex Goutum

Een grote, fijne plek voor jong en oud, man en vrouw om hun groente, fruit en bloemen hier met plezier te verbouwen. De sociale contacten maken ook hier een belangrijk onderdeel uit van het tuinieren. Uit onderzoek van studenten van VHL Hogeschool blijkt ook dat vooral deze tuin een sterke positieve invloed heeft op de biodiversiteit en de bijen in de in de omgeving