Werkgroep Biodiversiteit Wergea en omgeving

Project

Als Werkgroep biodiversiteit werken we vooral aan bewustwording van het belang van biodiversiteit voor het ecosysteem. We doen dit door aandacht te besteden aan groen binnen en buiten ons dorp.

Bij onze aktiviteiten betrekken we zoveel als mogelijk onze dorpsbewoners en communiceren hierover in de dorpskrant: De Havensbank.

We hebben verschillende projecten waar we aan werken:

Buiten het dorp Wergea:

 1. Hekkemiedepaad en grond naast gemaaltje vergroenen
 2. Maaibeleid door de gemeente aangepast, zodat een groter diversiteit ontstaat o.a. door gefaseerd maaien.
 3. Inzaaien van stukje grond met inheemse planten die van grote waarde zijn voor insecten
 4. Gezellig hoekje gecreëerd met bankjes en informatiebord, zodat mensen van de diversiteit kunnen genieten.
 5. In samenwerking met Wirdum, Warten en Warstiens creëren van insectenlint
 6. Regelmatig gesprekken (jaarplanning) met gemeente over maaibeleid, inzaaien van bermen
 7. Aanleggen van nieuwe ecohoop bij de Palmabrêge.
 8. Samen met de groenwerkgroepen Warten en Warstiens en een plaatselijke boer het ontwikkelen van een nieuw wandelpad door de weilanden, met een folder over de historie en biodiversiteit van het landschap.

Binnen het dorp Wergea:

 1. Op diverse plekken in het dorp poten van insectvriendelijke bloembollen
 2. Plaatsen van meerdere insectenhotels
 3. Boomspiegels maken en/of verfraaien met inheemse planten
 4. Bewustwording door o.a. artikelen te delen in De Havensbank, tips te geven voor het vergroenen van de tuin (Steenbreek) en Botanisch Stoepkrijten
 5. Inrichten van etalage met informatie over bijen en hun leefomgeving.