Beleefpad Camminghaburg: een nieuwe kijk op groenonderhoud

Aan de rand van Camminghaburen werd dit jaar geëxperimenteerd met een andere manier van groenonderhoud. Wat is er zo anders aan? Maai en snoeiafval wordt niet meer gezien als afval, maar teruggebracht in de natuur. Daar kan het vergaan en zorgen voor een betere biodiversiteit. Het is de bedoeling om hiermee de natuur een flinke duw in de rug te geven, vertelt Geert Draaistra, innovatief ontwikkelaar bij de gemeente Leeuwarden. Planten en dieren moeten van de aanpak profiteren. De herinrichting zorgt nu ook voor een betere wateropvang en gezondere bodem.

Hij kan er gepassioneerd over vertellen: de samenwerking tussen mens en natuur. Ook dat wij als mensen soms iets minder moeten ingrijpen. “Mijn collega Jan Wester en ik kijken naar wat de natuur ons biedt. Snoeiafval, en bomen die omgezaagd worden hebben op een andere manier weer een plek gekregen. We hebben ook gekeken naar natte plekken. Voorheen werd dat met zand drooggemaakt, nu hebben wij daar poelen gemaakt. Waterstroompjes krijgen vrij spel, en we hebben het water verbreed. Zo krijg je gebiedseigen water. Dat is veel schoner. Er groeit en bloeit nu van alles.”

Sommige mensen zullen van de vele takken en dode bomen hebben gedacht ‘dat is goed voor de openhaard maar verder niets’. Maar de mensen van de Buitendienst denken daar intussen anders over. “De jongens die hiermee bezig waren hebben er op een creatieve manier een soort van brug van gemaakt waar kinderen overheen kunnen lopen. Je gebruikt dus echt alles weer opnieuw.”

Een mix van natuur, beleven en spelen

Er is in samenspraak met bewoners ook een terp gebouwd. De bedoeling is dat het straks refereert aan de Camminghaburg. “Met stammen willen we de toegangspoort van het oude kasteel vormen. En in de winter kunnen kinderen er met hun slee van afglijden. Het wordt al volop gebruikt als speelplaats en dat is natuurlijk mooi om te zien. Samen met kinderen zijn er elzen geplant en fruithofjes aangelegd van oude appel- en perenrassen. Een mix van natuur, beleven en spelen, dus.”

Het is daarmee ook een beleefpad geworden. Het is de bedoeling om op deze manier steeds meer natuur in de stad te creëren. Dat moet natuurlijk zijn tijd krijgen. “Men denkt vaak dat hergebruik goedkoper is, want we kunnen op deze manier onze groenresten kwijt. Maar er worden andere kosten gemaakt. Denk maar aan het uitvoeren, het plannen en ook qua onderhoud. Er zitten dus wel wat kanttekeningen aan. Wij proberen dit in de hele gemeente voort te zetten, omdat je andere waardes er voor terug krijgt.” Geert spreekt meerdere keren vol lof over de uitvoerders. “Ik bin sa grutsk op ze” zegt hij met glunderende ogen. “Zij zijn het die alle complimenten verdienen.

Zijn er nog nieuwe plannen voor de wijk?

“Het Wetterskip start binnenkort met de werkzaamheden om  de boezemwaterkeringen (dijkjes) in de Nieuwe Wielen op orde te brengen. Binnen deze plannen wordt in het zuidelijk deel van de Nieuwe Wielen een waterslenk gegraven en gaat het waterpeil omhoog (stuk van de polder wordt boezem). Dit zal ook effecten hebben op de begrazing van dit gebied. Deze plannen sluiten mooi aan bij de ontwikkelingen in de wijk.”

“Bodem is ontzettend belangrijk om C02 op te slaan”

Geert Draaistra is ervan overtuigd dat we veel beter met onze grond om moeten gaan. Anders met onze bodem omgaan kan ervoor zorgen dat onze bodem meer CO2 vast kan houden. “Daar valt veel winst mee te behalen. Wat veel mensen niet beseffen is dat wanneer je goed omgaat met de bodem, je op die wijze dubbel en soms meer dan dubbel zoveel C02 kunt opslaan” Dat doe je door de bodem met rust te laten en het bodemleven van voldoende organische stof te voorzien. Laat planten dan ook zoveel mogelijk op een natuurlijke manier groeien. Dus vooral minder omwoelen en ploegen. Als je omwoelt komt er weer C02 vrij. Maar als er meer organische stof in onze bodem zit, betekent dat meer bodemleven en meer C02 opslag. Goede zorg voor de bodem is sowieso belangrijk. De bodem staat aan de basis van de voedselpiramide. Het draagt dan ook bij een betere biodiversiteit.