Bomen kappen in Mozartstraat Leeuwarden

De gemeente heeft besloten om 25 bomen te kappen in de Mozartstraat, Leeuwarden. De bomen veroorzaken veel overlast. De ondergrondse groeiruimte is ‘vol’ daardoor gaat de conditie van de bomen snel achteruit. De opdrukkende boomwortels kunnen niet verwijderd worden omdat de boom daar teveel van gaat lijden en de stabiliteit in gevaar komt. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom heeft de gemeente besloten de 25 bomen te kappen en de straat opnieuw in te richten. Er komen meer bomen voor terug.

Samen met bewoners
In overleg met de bewoners van de wijk is het nieuwe ontwerp van de straat opgesteld. Er komen 34 nieuwe bomen (boomspiegels) voor terug. De parkeerstroken en de stoepen worden opnieuw bestraat. Ook worden er putten in de straat aangebracht.

Flora en fauna
Uit een quick scan Flora en fauna blijkt dat het kappen van de bomen geen nadelig effect heeft op de aanwezige planten en dieren. Vooraf aan de kap wordt nog een extra inspectie gehouden

Herbestemming bomen
Een aantal dikke stammen van de haagbeuken gaat naar ‘Stadshout Leeuwarden’. De bomen krijgen dan een tweede leven als tafelblad of ander meubel.

Planning en hinder

De werkzaamheden in de Mozartstraat starten deze week en duren uiterlijk tot en met mei. Het geplande werk geeft overlast in de Mozartstraat, maar ook in de aangrenzende straten in de muziekwijk. De woningen blijven voor de bewoners en hulpdiensten bereikbaar. De gemeente en aannemer zullen hun best doen de overlast zoveel mogelijk te beperken.