Meer subsidie voor groen!

Het budgetplafond voor de subsidie Klimaatbewust wordt verhoogd met €50.000,-. Hiertoe besloot het college van B&W op 18 juli. Wegens grote interesse in subsidies voor vergroening was het beschikbare subsidiebudget van €100.000,- al bijna halverwege het jaar op. De aangevraagde subsidie voor groene daken en vergroende tuinen nam toe met 45% in vergelijk met dezelfde periode in 2022.

De subsidie Klimaatbewust is een succes

Net als eerdere jaren stelde het college €100.000,- aan klimaatsubsidies beschikbaar. Hiermee kunnen inwoners onder andere korting krijgen op regentonnen, hun tuin vergroenen, een groen dak (laten) aanleggen of een waterrecycling systeem aanschaffen. Nu bleek dat halverwege het jaar het beschikbare budget al bijna op was, besloot het college hier nog eens €50.000,- extra aan toe te voegen. Het totale budget wordt hiermee opgehoogd naar €150.000,-.

Wethouder Duurzaamheid Evert Stellingwerf: “Wij vinden bewust omgaan met water en de vergroening van gemeente Leeuwarden heel belangrijk. Het draagt bij aan ons doel om een klimaatbestendige gemeente te zijn, die hittestress tegengaat en wateroverlast voorkomt. Het zorgt ook nog eens voor een prettige en gezonde leefomgeving. Met het extra subsidiebudget van €50.000,- willen we de drempel voor inwoners, bedrijven en scholen verlagen om zelf aan de slag te gaan met water vasthouden, vergroening of waterbesparing.” 

Steeds meer subsidieaanvragen

Het aantal inwoners dat de klimaatsubsidie van de gemeente Leeuwarden weet te vinden, neemt ieder jaar toe. Zo is de regentonnenactie al een aantal jaar op rij een succes. In 2020 werden over het hele jaar circa 450 regentonnen aangeschaft met korting. Halverwege 2023 zijn dit er al 540. Ook is te merken dat de aanvragen van groene daken en vergroende tuinen steeds groter worden. Eerst werd er een paar vierkante meter verharding verwijderd. Nu merken we in de aanvragen van subsidie dat het vergroenen grootschaliger wordt aangepakt en dat volledige stenige tuinen worden aangepakt.

De gemeente juicht deze toename van vergroeningsmaatregelen op particulier terrein toe. Evert Stellingwerf: “De gemeente vergroent zelf plaatsen in de openbare ruimte, zoals het net opgeleverde Waagplein. Maar een klimaatbestendige gemeente worden we alleen als we samen met inwoners en bedrijven  de leefomgeving vergroenen en slimmer omgaan met regenwater. We hebben elkaar daarin nodig.”

Klimaatsubsidie aanvragen?

Of wilt u meer informatie? Alle beschikbare klimaatsubsidies staan op: www.leeuwarden.nl/subsidies-groene-tuin-en-regenwateropvang/