Conceptlijst monumentale en waardevolle bomen gemeente Leeuwarden 2023

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 21 februari 2023 is besloten om een Conceptlijst monumentale en waardevolle bomen vast te stellen. De lijst van monumentale en waardevolle moet regelmatig geactualiseerd worden vanwege veranderingen in het bomenbestand. De laatste lijst is vastgesteld in december 2019.

Ter inzage

De voorlopige lijst, met daarin de gegevens zoals die op dit moment bekend zijn is via deze link te bekijken.

Inzien bij het gemeentehuis

U kunt de lijst vanaf woensdag 22 februari ook inzien bij de balie van het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Deze lijst is tot en met 5 april in te zien.

Openingstijden gemeentehuis

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.
Donderdag is het gemeentehuis open van 8:30 tot 19:30 uur.

Ook kunt u de lijst inzien via de website www.leeuwarden.nl (zoekfunctie: Groen)

Zienswijze indienen

Bent u het niet eens met de (voorgenomen) plaatsing van een boom of bomen op de lijst dan kunt u dit kenbaar maken door een zienswijze in te dienen. Hoe u dit doet leest u op www.leeuwarden.nl, zoekfunctie: zienswijze indienen.