De Reuzenberenklauw – mooi maar gevaarlijk

De Reuzenberenklauw veroorzaakt veel overlast. Deze berenklauw verdringt inheemse planten en bevat stoffen die tot ernstige brandwonden kunnen leiden. Wees daarom altijd heel voorzichtig in nabijheid van deze reuzenplant! 

Hoe herken je de Reuzenberenklauw?
Meest opvallend aan deze berenklauw is de grootte. De planten kunnen 2-3 meter hoog worden en bloeien vanaf half juni met witte bloemen in schermen die tot 50 cm in doorsnee zijn. De stengels zijn 5-10 cm in doorsnede en purper gevlekt. De bladeren kunnen tot 3 meter lang worden met diepe veervormige insnijdingen.

Heb je een reuzenberenklauw in je tuin? Dit kan je doen

  • Dan moet je voorkomen dat de zaden zich kunnen verspreiden. Het verwijderen van de planten is de beste manier om verspreiding naar de omgeving en gezondheidsschade te voorkomen.
  • Draag altijd beschermende kleding die het hele lichaam bedekt (laarzen, handschoenen en regenpak). Ook de ogen moeten goed beschermd zijn.
  • Steek de plant 15-20 cm onder de grond af; dit is net onder het groeipunt (indien nodig enkele keren in het seizoen herhalen). Dit is de beste manier.
  • Afmaaien is ook een optie; dit moet je meerdere keren (minimaal 5 keer) per groeiseizoen herhalen.
  • Regelmatig schoffelen (dit is veilig en je put de plant ermee uit)
  • Voer de plantenresten af met het groenafval.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft de afgelopen jaren diverse manieren getest om de berenklauw te bestrijden. Op dit moment worden er vier methoden gebruikt: maaien, uitsteken, begrazing door schapen en de kop er uit halen. Per locatie bepalen we wat de beste manier is.

–              Maaien betekent dat de berenklauw snel weer terugkomt en er veel herhaalbezoeken per    
                jaar nodig zijn. Deze methode past de gemeente toe op plaatsen waar de berenklauw
                overlast veroorzaakt en er veel van aanwezig zijn.

  • Het uitsteken van de berenklauw gebeurt ook vaak. Daarbij steken we de plant circa tien centimeter onder de grond af.
  • Regelmatig schoffelen. Schoffelen is minder effectief dan uitsteken maar door het regelmatig te herhalen put je de plant uit.
  • Schapen vinden de berenklauw heerlijk! Op een aantal plekken in de gemeente komt de schaapskudde langs om de berenklauw op te eten.
  • Bloemknoppen verwijderen. Op plaatsen waar de plant geen overlast veroorzaakt of waar bestrijding lastig is worden de bloemen van de plant geknipt. Als dit wordt gedaan voordat de plant rijp zaad heeft gevormd, dan raakt de plant uitgeput en kunnen de onrijpe zaden geen nieuwe planten meer voortbrengen.

Meer weten over de bestrijding van de berenklauw?


De bestrijding van de berenklauw is een kwestie van lange adem. Een plant maakt tot wel 50.000 zaden en die kunnen 7 tot 8 jaar kiemkrachtig blijven. Het kan dus jaren duren voordat de berenklauw is uitgeroeid. Zijn er plekken die gevaar opleveren? Maak dan een melding. Dan gaat de gemeente eerder ingrijpen, als dat nodig is. Je kan een melding doorgeven www.leeuwarden.nl  of bellen met 14058