Eerste bomen van Bosk geplant in Bennerpark

Wethouder Nathalie Kramers heeft vrijdag 11 november de eerste boom van Bosk geplant in het Bennerpark in Leeuwarden. In totaal zijn er vier boskbomen geplant. Dit moment was tegelijkertijd de feestelijke start van de aanplant van de andere 1200 boskbomen.

Bij de aanplant van de eerste boom waren ook Bruno Doedens van Bosk, Sjoerd Bootsma van Arcadia en een vertegenwoordiger van Vlietvaardig aanwezig. De aanplant van deze vier bomen maakt deel uit van de in totaal 160 bomen die in Leeuwarden Oost worden geplant. Dit is een onderdeel van het programma Leeuwarden Oost, een twintigjarig programma op het gebied van opleiden, werk, gezondheid en wonen. Het programma is bedoeld om de leefbaarheid in de oostelijke stadswijken te verbeteren.

Klimaatverandering afremmen en meer welzijn in Leeuwarden Oost

Met het planten van 160 bomen van Bosk wil de gemeente Leeuwarden Oost groener en leefbaarder maken. Bomen zijn belangrijk bij het tegengaan van klimaatverandering. Ze dragen bij aan meer biodiversiteit, geven verkoeling op warme dagen en nemen water op bij zware regenval en gaan daardoor wateroverlast tegen. Bomen hebben daarnaast nog een aantal voordelen voor de omgeving en de mensen die er in de buurt wonen of werken. Een groene omgeving ontspant, zorgt voor meer concentratie, verlaagt stress en nodigt mensen uit om elkaar te ontmoeten. Zo werken we als gemeente aan een groenere en bos(k) rijke omgeving.

Vervolg van de aanplant van bosk-bomen

Alle bomen van Bosk krijgen in de maanden november en december een vaste plek in de gemeente Leeuwarden. Daarnaast wordt een aantal bomen geplant in Akkrum en Mantgum. Op www.groenleeftinleeuwarden.nl/bosk/ vindt u meer informatie over de plantlocaties.