“Elk kind moet in zijn leven een boom hebben geplant”

Tiny Forest, een klein bosje ongeveer ter grootte van een tennisbaan. Je kunt ze ook in de gemeente Leeuwarden vinden. Op dit moment heeft de gemeente er drie, twee in Leeuwarden en eentje in Grou. En er komt een vierde Tiny Forest in Stiens. “De mini bosjes helpen ons in de strijd tegen klimaatverandering. Ze bergen water en gaan verdroging tegen. Dat lukt heel goed door de bijzondere grondbewerking voor het planten. Daarnaast zorgt een Tiny Forest voor verkoeling.”, zegt Alie Valkema, projectmedewerker Duurzaamheid bij de Gemeente Leeuwarden.

Bij Alie zie je volop enthousiasme wanneer zij over haar project ‘Tiny Forest’ begint. Zij ziet dan ook dat het project zoveel thema’s raakt. “Dat is zo mooi aan dit project. Meer groen zorgt voor meer biodiversiteit. Er worden bijvoorbeeld zoveel mogelijk verschillende inheemse bomen geplant. En een mini bos heeft een positief effect op het welzijn van mensen. Daarnaast heeft het een educatieve functie. Bij de aanleg van een Tiny Forest, worden namelijk kinderen uit groep zes betrokken. Zo helpen de kinderen met het ontwerp, het planten en krijgen les over de natuur.”

Met de handen in de grond


“Het is de bedoeling dat kinderen echt zelf met de handen gaan wroeten in de grond. Eerst zie je ze dan toch wel bedenkelijk kijken. Ze worden immers vies, en moeders zijn over het algemeen geen fan van modder. Daarom zeg ik ook altijd ‘Neem je oude kleding en schoenen of laarzen mee, want een boompje planten is geen schoon werk.’ Het duurt nog niet eens een minuut voordat zij de vrijheid ervaren dat zij vies mogen worden. Ik kan dan echt genieten van die glunderende gezichten.” Terwijl zij dit zegt begint ook Alie zelf te glunderen.

Tiny Forest Ranger


In een open ruimte (het buitenlokaal) krijgen kinderen op warme dagen buiten les over de natuur. Daar krijgen ze les over biodiversiteit, maar ook in taal en rekenen. Waar je in een gewoon bos een boswachter tegenkomt, kun je in een mini-bos zomaar een Tiny Forest Ranger tegenkomen. Kinderen uit groep zes mogen zichzelf zo noemen. “Kinderen weten heel goed welke boom zij hebben geplant. Alleen dat al draagt bij aan een gevoel van verantwoordelijkheid voor het milieu. De kennis die zij opdoen delen zij ook graag met andere kinderen. Het is immers ‘hun’ bosje.”, zegt Alie. De kinderen hoeven niet alles zelf te doen, ze krijgen bij de aanleg hulp van een groene aannemer. “Wat veel mensen wellicht niet weten is dat Tiny Forest een merknaam is van de IVN. Een Tiny Forest aanleggen gaat dan ook niet zo maar. Je moet als groene aannemer een cursus volgen.”

Een vierde Tiny Forest


Ook Stiens krijgt een Tiny Forest. Dat zal worden aangelegd bij basisschool De Sprankel. De bomen zullen door de kinderen geplant worden op 16 november. Dan is het Nationale Boomfeestdag. “Ook daar zie je weer dat dit project van mini-bosjes, ook andere thema’s met zicht bindt. In Stiens komt het thema circulariteit erbij. De bedoeling is dat wij bij de aanleg zoveel mogelijk gebruik maken van materialen uit de omgeving.”

Natuurbeleving


Volgens Alie is het vooral belangrijk om Tiny Forests aan te leggen in wijken waar kinderen vaak opgroeien met een achterstand. “Je merkt dat zij verder weg van de natuur staan. Zo gaan zij met hun ouders niet snel naar een bos of een natuurgebied. En een stuk natuurbeleving hebben wij allemaal nodig. Weet je, eigenlijk vind ik dat elk kind in zijn of haar leven een boom moet hebben geplant. Je zou kunnen zeggen dat zij dan ‘mee-wortelen’ met de natuur. Ze leren en ervaren dat zij onderdeel zijn van die natuur. En ze leren over verantwoordelijkheid. Een jonge boom heeft ook zorg nodig wil het kunnen wortelen en groeien.” 

Natuureducatie in de buitenlucht. Het buitenleslokaal van de Tiny Forest in Cammingaburen.