Gemeente Leeuwarden neemt maatregelen tegen roekenoverlast

De gemeente Leeuwarden zet zich in voor een goed leefklimaat voor mens en dier. Soms botsen die twee. Zo zorgen roeken in een aantal gebieden voor vervuiling en lawaai voor omwonenden. Hoe zorg je dan voor de juiste balans tussen de wensen van mens en dier?

Roeken komen in meerdere wijken en dorpen binnen de gemeente voor. Op bepaalde plekken zorgen ze voor veel overlast. De vogelpoep geeft vervuiling en de vogels maken veel lawaai, vooral in de avonduren en ’s nachts. Een gevaar voor de volksgezondheid vormen de roeken echter niet. De gemeente heeft geen wettelijke plicht om actie te ondernemen tegen overlast van roeken. De roek en zijn nest zijn het hele jaar door beschermd. Ze mogen dus ook niet zomaar worden verstoord.

Overlast beperken

De gemeente heeft t/m 2028 toestemming van de provincie Fryslân om op bepaalde locaties roeken te verstoren. Deze overlastlocaties liggen vooral midden in woonwijken. Vanaf februari worden daar roekennesten verwijderd door medewerkers van de Buitendienst. Ook worden gecertificeerde verjagers ingezet om de roeken te verjagen met vogelafweerpistolen of speciale zaklampen. Een vogel-afweerpistool produceert hoge tonen en knallen waar de roeken van schrikken. Als dat nodig is, gebruiken de jagers elke dag ’s ochtends en ’s avonds het vogel-afweerpistool. Dat doen ze soms ook in het weekend. Hoewel het knallen niet gevaarlijk is, kunt u hier wel van schrikken. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld uw huisdier. Houd hier rekening mee als u naar buiten gaat.

We roepen inwoners niet zelf te gaan verstoren. Dit is een overtreding van de Omgevingswet! Het verjagen en weghalen van nesten mag totdat het eerste ei in de groep gelegd is (april/mei). Daarna moeten de vogels ongestoord kunnen broeden en kan de gemeente niets ondernemen om ervaren overlast te verminderen.

Gedoog- en Beheerlocaties

Om de veiligheid van de broedpopulatie roeken te bewaken zijn andere locaties in de gemeente aangewezen als gedooglocatie en beheerlocatie. Deze locaties liggen vooral aan de randen van woonwijken en dorpen, in groengebieden en op plekken waar minder overlast is. Verstoren op overlastlocaties mag alleen als er voldoende gedoog- en beheerlocaties zijn waar de roeken dan naartoe kunnen. Bewoners rondom gedooglocaties zullen moeten leren omgaan met mogelijke overlast.

Omgaan met overlast

Roeken zijn erg vastberaden en honkvast. Verjagen en nesten weghalen neemt vaak niet alle overlast weg, maar vermindert het wel. Omwonenden kunnen zelf ook maatregelen nemen om overlast te beperken. Of ze kunnen manieren vinden om met de roeken samen te leven. 

  • Sluit vuilnisbakken goed af en ruim zwerfafval op. Dan is er minder verleiding voor de vogels om dicht bij uw huis te komen.
  • Plaats een ventilator op de slaapkamer. Door het monotone geluid hoort u de roeken minder en slaapt u beter in of wordt u minder snel wakker.
  • Doe een beschermhoes over uw auto en spullen in de tuin, of maak een afdakje om onder te zitten. Zo ervaart u minder last door poep.
  • Erken dat roeken ook een belangrijke rol spelen in de natuur. Zij helpen bijvoorbeeld bij het beheersen van insectenpopulaties.
  • Wees nieuwsgierig naar het gedrag van de roek. Men vindt roeken vooral lastig, omdat ze zoveel herrie maken. De hoeveelheid interactie binnen de kolonie is echter de sleutel in hun overleving. Neem eens de tijd om ze te bekijken te zien wat ze uitspoken.

Vragen of meldingen

Heeft u vragen? Of wilt u overlast van roeken melden? Neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden via 14 058 of via het digitale contactformulier.