Groene en circulaire herinrichting van De Kei

De openbare ruimte in de wijk De Kei gaat op de schop. Bewoners van De Kei maken met de gemeente een nieuw ontwerp om De Kei zo duurzaam mogelijk in te richten en wateroverlast en hittestressknelpunten op te lossen. Dit is goed voor het woonplezier in de wijk en de natuur. 

Waarom De Kei?
In 2023 gaat de gemeente de riolering vervangen en het asfalt verbeteren. Deze werkzaamheden bieden de kans om de wijk groener en klimaatbestendiger te maken. Dat is nodig, want de inrichting van de openbare ruimte in De Kei is niet meer van deze tijd en er zijn een aantal hittestress en wateroverlast locaties. Dat gaan we aanpakken. We willen meerdere ontwikkelingen in 1 keer aanpakken, zodat de straat niet meerdere malen opengebroken hoeft te worden. Dat scheelt overlast en we maken De Kei tegelijk mooier, groener en duurzamer.

In de werkgroep zitten 4 bewoners, 1 lid van het wijkpanel en medewerkers van de gemeente. Arjen Kammeraat, Senior Adviseur Civiele Techniek, is enthousiast over deze nieuwe manier van ontwerpen:

“Een prettige leefomgeving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De bewoners weten alles over de wijk, wie er wonen en hoe de openbare ruimte gebruikt wordt. Daarom zijn bewoners al bij de tekentafel betrokken in het ontwerpproces. We hebben de vaste kaders, zoals waar de gebouwen staan, waar kabels en leidingen lopen, wat openbaar gebied is en wat particulier. Voor de rest beginnen we blanco.”

Duurzaam en slim hergebruik van materiaal

Voor de nieuwe inrichting gebruiken we zoveel mogelijk bestaande of gerecyclede producten en als het niet anders kan producten die naderhand volledig afbreekbaar, volledig recyclebaar zijn te gebruiken. Asfalt kun je namelijk prima hergebruiken en van tegels kun je bijvoorbeeld bloembakken maken. Zo benutten we onze grondstoffen optimaal.

Wensen van bewoners

De werkgroep heeft alle wensen verzameld over wat mooi is aan De Kei, wat moet blijven en wat juist anders moet in De Kei. Uit de eigen ervaringen van de projectleden die in de wijk wonen, een tour door de ‘verbeterde’ straten/pleinen in Bilgaard en uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat bewoners van De Kei de volgende zaken belangrijk vinden:

 • Bomen niet te dicht op de huizen vanwege vochtproblemen en hogere energiekosten. Slimmere plaatsen kiezen voor bomen en gevaarlijke bomen weghalen.  
 • Meer groen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en een beter onderhoud van groen in de wijk. Meer plaatsen met mooie, lage beplanting of moes- en kruidentuinen en lagere heggen voor de veiligheid. Op basis van gesprekken met bewoners ontwerpen we een passende inrichting van het groen in de diverse hofjes.
 • Verkeerssituaties aanpakken: gevaarlijke bocht van Brandemeer naar de Kei, wildparkeerproblemen en overlast door scooters op voetpaden. Ook de stoepen rechter maken.
 • Een voetpad aanleggen langs het fietspad vanaf het centrum naar het wandelgebied ten noorden van de wijk, omdat het gemeenschappelijke gebruik van fietspad niet werkt. 
 • Een andere oplossing voor de container stallingen, zoals een ondergrondse stort.
 • Oud elektra weghalen van telefoon/kabelkasten
 • Nieuwe, duurzame en hetzelfde type straatverlichting. Donkere plekken beter verlichten.
 • Speelveldjes hondenpoep vrijhouden + extra hondenpoepbakken. Nieuwe veilige speeltoestellen plaatsen met bankjes erbij.
 • Losloopveld voor honden.

Het ontwerp

Het ontwerp met de wensen van de bewoners en het plan met de technische aspecten worden samengebracht tot 1 programma van eisen. Met dit gezamenlijk programma wordt er een ontwerp gemaakt door ontwerper Berte Daan.

“Ik merk aan de bewoners dat er meer behoefte is aan verbinding tussen elkaar en verbinding tussen de diverse hofjes. Ik zou graag mijn bijdrage willen leveren aan het creëren van die samenhang en een groen hart van de wijk waar iedereen elkaar kan ontmoeten”.

Het ontwerp wordt daarna besproken met de projectgroep en daarna met de inwoners van De Kei. De verwachting is dat de gemeente start met de uitvoering van het ontwerp in 2023.

Wil je meer weten over dit project?

 • Meer informatie over de klimaatknelpunten in Bilgaard vind je op deze digitale kaart.
 • Mail je vraag dan naar bilgaardcirculair@leeuwarden.nl.
 • Liever telefonisch contact? Dat kan ook via het telefoonnummer 14058. Vraag naar Arjen Kammeraat of Adriana Groen.