Column: De aankondigers van de lente

Na de koude wintermaanden brengt de lente een ware bloeiende metamorfose in het landschap. Variëteiten en cultivars van tulpen, narcissen hyacinten in allerlei kleuren en vormen veranderen het nog vrijwel kale landschap in een bonte kleuren-kermis. De bij toeristen zeer populaire Keukenhof is een goed voorbeeld hiervan. Leeuwarden en omstreken doen hier natuurlijk aan mee met het bloemenfestijn, maar Friesland is dé thuisbasis van de stinzenplanten, en die zijn anders…

Als je in de lente door het park van een oude Friese state loopt dan worden je zintuigen op een subtiele en poëtische manier geprikkeld door de bostulpen, boerenkrokussen, holwortels, winterakonieten en vele andere soorten. Ze hebben nog hun oorspronkelijk kleur en vorm en stralen daarom nog steeds de “wilde” charme uit. Maar wild zijn ze in Nederland niet, behalve de bosanemoon, de daslook en een paar anderen. Reizigers van het verre verleden hebben deze parels uit het zuiden van Europa hiernaartoe gebracht, gefascineerd door hun schoonheid. Zo heeft de geschiedenis haar bloeiende sporen achtergelaten.

In de Friese vruchtbare kleigronden hebben ze een ideaal biotoop gekregen om hier zich te verwilderen en ze horen nu als volwaardige ingeburgerde soorten bij onze flora. In hun oorspronkelijk areaal zijn het meestal bosplanten en hebben een natuurlijke haast om te bloeien. Na de winter zijn de bomen nog kaal en kan het zonlicht deze planten nog bereiken voordat de bladendeken haar schaduw op de bossen spreidt. De eerste insecten profiteren hiervan en duiken de bloemen in op zoek naar nectar, hun energydrank.

De gemeente Leeuwarden is best trots op zijn status als epicentrum van de stinzenplantenwereld. Op verschillende locaties zijn in de stad en daarbuiten stinzenplanten te bewonderen, om er een paar te noeman: Rengerspark, Prinsentuin, de Heemparken, Dekemastate in Jelsum en Martenastate in Cornjum. Allemaal openbaar en zeker de moeite waard voor een inspirerende wandeling.

Gilberto Squizzato – Ecologisch hovenier Gemeente Leeuwarden