Hoe moet de Nieuwestad eruit komen te zien?

Wat vinden bewoners, ondernemers en bezoekers mooi aan de Nieuwestad en de Peperstraat? Wat vinden ze belangrijk voor de toekomstige inrichting? Met een online vragenlijst wil Gemeente Leeuwarden dat te weten komen.

De vragenlijst is 2 april, live gegaan en is te vinden op www.leeuwarden.nl/binnenstad. Om aandacht te vragen voor de vragenlijst, worden op de Nieuwestad en Peperstraat informatiezuilen, posters en stickers geplaatst met een QR-code die naar de vragenlijst linkt. Alle bewoners en ondernemers in de binnenstad hebben daarnaast een nieuwsbrief gekregen.

De Nieuwestad Vernieuwt

De Nieuwestad en de Peperstraat krijgen in de komende tijd een andere inrichting. De Chinese keien worden vervangen en er komt meer groen. Voetganger en fietser komen nog meer op de eerste plaats.

Hoe maken we de Nieuwestad groener en prettiger om te verblijven? Hoe blijft het er fijn ondernemen en wonen? En hoe behouden we wat mooi is: de levendigheid van de winkels en horeca, en het historische karakter?

Om antwoord te krijgen op die vragen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Dat geeft een goed beeld van wat bezoekers, bewoners en ondernemers van de Nieuwestad en Peperstraat belangrijk vinden. De inbreng wordt gebruikt bij het maken van het ontwerp.

Hoe gaat het verder?

De vragenlijst staat online tot en met 5 mei 2024. De resultaten van de enquête zijn een belangrijke inbreng voor het ontwerpbureau. Dit ontwerpbureau wordt in juni bekendgemaakt en gaat aan het ontwerp werken. Daar wordt ook een werkgroep van ca. 25 personen bij betrokken met mensen die de vragenlijst hebben ingevuld en hebben aangegeven mee te willen denken.

De gemeente Leeuwarden wil graag aan de slag met een diverse groep gebruikers. Dat betekent jong en oud, bewoners, ondernemers, omwonenden en bezoekers.

Het eerste ontwerp van de toekomstige Nieuwestad en Peperstraat wordt na de zomer gepresenteerd. Alle belanghebbenden kunnen daar op reageren bij informatiebijeenkomsten en via een nieuwe online vragenlijst.

Eind 2024 wordt het tweede ontwerp gepresenteerd, dat begin 2025 wordt vastgesteld door het college. Die vraagt daarna de raad om een besluit over de realisatie van het ontwerp te nemen. Vervolgens wordt met de voorbereiding van de werkzaamheden gestart.

Programma Binnenstad

De Nieuwestad Vernieuwt maakt deel uit van het Programma Binnenstad. Met dit programma wil Gemeente Leeuwarden zorgen dat de binnenstad ook in de toekomst dé plek is om te wonen, te werken en te bezoeken.

Het Programma Binnenstad is tot stand gekomen met inbreng van bewoners, ondernemers en veel andere belangengroepen. Zij hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van de binnenstad. Daarbij staat voorop dat de binnenstad prettig is om te verblijven. Daar hoort bijvoorbeeld meer groen bij, en meer autoluwe straten en een prettig woonklimaat.