Leerlingen zaaien insectenidylle in Leeuwarden 

Leerlingen van CBS de Maximaschool en OBS de Wynwizer zaaiden vandaag een Insectenidylle aan het Pylkwiersterpaad. Hiermee maken ze een mooie, fijne plek voor insecten, vogels en mensen. Bijen, vlinders en andere insecten vinden er voedsel en kunnen er eitjes leggen. Vogels eten van de zaden en wij mensen genieten van de bloemen en vlinders. Wethouder Evert Stellingwerf en Gedeputeerde Matthijs de Vries zaaiden samen met de leerlingen de eerste zaadjes. 

Evert Stellingwerf: “Insecten, bijen en vlinders zijn ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit en het welzijn van mensen. Gelukkig is daar steeds meer aandacht voor. Het aanleggen van deze insectenidylle ziet er natuurlijk kleurrijk en prachtig uit. Daarnaast kan de aanleg het begin zijn van een nieuw ecosysteem met bijen, vliegen, vlinders en libellen, maar ook met kleine zoogdieren als muizen en egels. Gemeente Leeuwarden heeft de zaden speciaal geselecteerd voor deze wijk.”

Leren over de natuur met IVN

Voorafgaand aan de zaaidag kregen de leerlingen van groep 4/5 les over wilde bijen en bloemen van natuurdocenten van IVN Fryslân. Met allerlei opdrachten ontdekten ze hoe wilde bijen leven, wat zij nodig hebben en dat er heel veel verschillende wilde bijen zijn. Dat ze ook echt wat geleerd hebben, bleek wel uit een uitspraak van een van de leerlingen van groep 5:”Bijen zorgen voor ons en nu zorgen wij voor de bijen, door bloemetjes te zaaien.” Ze hadden het er in de klas namelijk over gehad voor welke ontbijtproducten allemaal bestuiving nodig is. De kinderen maakten op school ook een insectenhotel en zaadbommetjes met zaden van inheemse bloemen voor thuis. 

Mooie samenwerking van dorp, gemeente en provincie 

De insectenidylle is een initiatief van Doarpsbelang Himpens-Tearns. Mark Themmen stelt hiervoor een stuk land ter beschikking en gemeente Leeuwarden levert de zaden en begeleidt het zaaien. Het project draagt bij aan de biodiversiteit en valt binnen het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. Gedeputeerde Matthijs de Vries: “Op it mêd fan bioferskaat bart der al in soad yn ús provinsje. Troch ferbiningen te lizzen en gear te wurkjen kinne je dat just fersterkje. Dat it meitsjen fan dizze ynsektenidylle troch it bewennersinisjatyf, lokale skoallen, gemeente, ûnderwiis en it herstelprogramma bioferskaat mei-inoar oppakt wurdt, is dêr in moai foarbyld fan.”